n5-005.JPG

Page image: 
Notebook number: 
5
Notebook pages: 
6-7

[s] 6

B. Poppius, Sibirien 1901
358 Mellan Shigalova och Ust-Ilga 9 / VI i spillning.
359-377 Mellan Shigalova och Ust-Ilga 9 / VI på buskar och örter vid Lena stranden.
378 Mellan Shigalova och Ust-Ilga 9 / VI på Phlomis tuberosa.
379-385 Shigalova 8 / VI slammig Lena -strand.
386-387 Ust-Ilga (Lena sup.) 9 / VI.
388-403 Mellan Ust-Ilga och Surova (Lena sup.) 9-10 juni, under stenar och i slam vid vattenranden.
404-418 Mellan Ust-Ilga och Surova 9-10 juni, under stenar på torr, med lågt gräs bevuxen flodbrant.
419-455 Mellan Ust-Ilga och Surova 9-10 juni, på buskar och örter på flodstranden.
456-461 Mellan Ust-Ilga och Surova 9-10 juni, på Salix -buskar.
462 Mellan Surova och Amalni (Lena sup. Ust-Kut), i blommor af Spir. Chamaedryfolia.
463-479 Mellan Surova och Amalni 9-10 juni, i slam vid flodstranden
467 Mellan Surova och Amalni 9-10 juni, under stenar på torrt ställe.
480-485 Se föreg. (467)
486-488 Mellan Surova och Amalni i Bjukandrella 9-10 juni,
489 Mellan Surova och Amalni vid flodstranden 9-10 juni,

[s] 7
B. Poppius, Sibirien 1901
490-505 Mellan Surova och Amalni 9-10 juni, på gräsmarker.
506-513 Mellan Surova och Amalni 9-10 juni, flygande på ängsmark.
514 Ust-Kut (Lena sup.) 12 / VI på Trifol. lupinaster
515 Ust-Kut 12 / VI under stenar i floden nära vattenranden.
516 Ust-Kut 12 / VI under stenar på torrare flodbr.
517-620 Ust-Kut 12 / VI under stenar på torrare flodbr.
621-629 Ust-Kut 12 / VI flygande i blandskog.
630 Ust-Kut 12 / VI i Ledum - blommor.
631 Ust-Kut 12 / VI På Polygonum (sibiricum?) vid flodstranden
632 Ust-Kut 12 / VI på chenopodia.
633-634 Ust-Kut 12 / VI på Salix pyrolaefolia.
635 Ust-Kut 12 / VI sittande på Aconitum.
636-637 Ust-Kut 12 / VI på Larix sibirica stammar.
638-645 Ust-Kut 12 / VI från gräs och örter på skogsbacke med rik vegetation.
646-657 Ust-Kut 12 / VI på Larix sibirica stammar.
658-660 Ust-Kut 12 / VI från gräsmarker.
661-673 Ust-Kut 12 / VI i slam vid flodstranden på [jatkuu seur. sivulla]

XML file: 

User login

Languages