n5-006.JPG

Page image: 
Notebook number: 
5
Notebook pages: 
8-9

[s] 8

B. Poppius, Sibirien 1901

674-683 Ust-Kut 12 /VI krypande på sandig flodstrand
684 Ust-Kut 12 /VI på Salix-buskar.
685-686 Ust-Kut i blommor af Spiraea Chamaedryfolia.
687-703 Ust-Kut 12 /VI bland gräs och buskar
704-710 Ust-Kut 12 /VI på lerblandad sandstrand.
711-726 Ust-Kut 12 /VI ängsmark.
727-730 Ust-Kut 12 /VI från gles gräsvegetation i djup Larix-taiga
731-742 Ust-Kut 12 /VI under löf och mossa vid kanten af en liten bäck i djup Larix-taiga med frusen jord ca 1 dm under ytan.
743-746 Ust-Kut 12 /VI i björksaft vid roten af en stubbe.
747-765 Ust-Kut 12 /VI under Hypnum proliferum i djup Larix skog.
766 Ust-Kut 12 /VI från gräsmatta i löfskog vid flodstranden
767-795 Ust-Kut 12 /VI ängsmarker.
796-800 Ust-Kut 13 /VI i spillning på sandmarker
801-804 Ust-Kut 13 /VI i blommor
805-810 Ust-Kut 13 /VI på Larix-stammar.

[s] 9

B. Poppius, Sibirien 1901

811-813 Ust-Kut 13 /VI under Larix bark
814-815 Ust-Kut 13 /VI på nyss skalade Larix-stammar.
816 Ust-Kut 13 /VI på Crepis tectorum på torr backe.
817-821 Ust-Kut 13 /VI under stenar och Thymus på torr sand. backe
823 Ust-Kut 13 /VI på Populus tremula
824-844 Ust-Kut 13 /VI
845-856 Ust-Kut 13-14 juni under stenar, sandig flodstrand
857 Ust-Kut 13-14 juni under djupt liggande stenar på sandiga flodkanten ofvanför öfversvämmningsområdet.
858-862 Ust-Kut 13-14 juni i kadaver
863 Ust-Kut 13-14 juni under stenar på sandiga lokaler frg.
864-901 Ust-Kut 13-14 juni
902-909 Kotschegoroffskaja (Lena sup.) 18 /VI
910 Kotschegoroffskaja (Lena sup.) 18 /VI i Anemone silvestris blommor.
911 Kotschegoroffskaja (Lena sup.) 18 /VI i blommor af Spiraea Chamaedryfolia.
912 Kotschegoroffskaja (Lena sup.) 18 /VI på Betula.
913-927 Kotschegoroffskaja (Lena sup.) 18 /VI under stenar vid Lena stranden.
928-943 Olekminsk (Lena sup.) 18 /VI flygande på tallmo, 929 Oeneis ofta sittande på tallstammar.

XML file: 

User login

Languages