n5-007.JPG

Page image: 
Notebook number: 
5
Notebook pages: 
10-11

[s] 10

B. Poppius, Sibirien 1901
944-953 Olekminsk 18 VI på ängsmark
954-955 Olekminsk 18 VI i blommor af Spiraea chamædryfolia
956-974 Olekminsk 18 VI i grund vattensamling med dyig botten utan vegetation på kärräng.
975 Olekminsk 18 VI på björkstubbar.
976 Olekminsk 18 VI sittande på gräs på torrt sandstenberg
977-985 Olekminsk 18 VI under stenar (Aelion på gräs) på en torr sluttning af ett sandstensberg.
986 Olekminsk 18 VI på asp
987-988 Olekminsk 18 VII på Salix
989-993 Olekminsk 18 VI på Crataegus-blad och blommor.
994-997 Olekminsk 18 VI flygande
998-1004 Olekminsk 18 VI i blommor af Spiraea chamædryfolia
1005-1028 Olekminsk 18 VI kärrartade ängar med buskvegetation, under löf och smärre träbitar
1029-1031 Olekminsk 18 VI i Lena
1032-1033 Olekminsk 18 VI på Iris sp.(figlumis?)
1034-1105 Olekminsk 18 VI
1106-1118 Pokroffskoje (Bolgnujohtatskoje) (Lena sup. 60°) 20 VI [jatkuu seur. sivulla]

[s] 11

B. Poppius, Sibirien 1901
[jatkoa ed. sivulta] på steppartad torr mark, no 1106, 1108 och 1114 under torkad kospillning.
1119-1129 Pokroffskoje 20 VI på steppartad torr mark.
1130-1131 Jakutsk 21 VI murket trä.
1132-1136 Jakutsk 22 VI på steppen.
1137-1138 Jakutsk 25-26 juni under torr kospillning på stepp.
1139 Jakutsk 25-26 juni i skogarna, allmän, starkt bitande.
1140 Jakutsk 25-26 juni salthaltig jord på steppen.
1141 Jakutsk 25-26 juni Spiraea salicifolia.
1142-1144 Jakutsk 25-26 juni allm. på torra stepper.
1145-1150 Jakutsk 25-26 juni nedfallna i grop i tallskog på sandmark
1151 Jakutsk 25-26 juni på gräsmark på steppen.
1152-1155 Jakutsk 25-26 juni under träbitar på sank sjöstrand
1156-1159 se 1145-1150.
1160 Jakutsk 25-26 juni på saltstepp
1161-1164 Jakutsk 25-26 juni på steppen under torkad kospillning.
1165-1174 Jakutsk 25-26 juni se1152-1155
1175-1176 Jakutsk 25-26 juni under torr kospillning på torra steppen.
1177 Jakutsk 25-26 juni saltstepp.

XML file: 

User login

Languages