n5-013.JPG

Page image: 
Notebook number: 
5
Notebook pages: 
22-23

[s] 22

B.Poppius Sibirien 1901
2618 Nära Bardeljah 11 /VII under mossa i taiga.
2619-2622 Nära Bardeljah 11 /VII på Salix
2623 Nära Bardeljah 11 /VII på björk.
2624-2625 Nära Bardeljah 11 /VII i smärre stagnerande vattensamlingar på sandiga, uttorkade flodständer.
2626-2630 Nära Bardeljah 11 /VII under Salix löf vid flodstranden.
2631 Nära Bardeljah 11 /VII under mossa vid taiga-bäck.
2632-2633 Nära Bardeljah 11 /VII på träsvamp på Larix.
2634-2648 Nära Bardeljah 11 /VII gräs- och buskmarker.
2649-2650 Holme norr om föreg. ställe (Lena med.) 12 /VII på blommor af Pedicularis resupinata.
2651-2654 Ust-Aldan 13 /VII (Lena med.)
2655-2657 Se no 2649-2650 på blommor.
2658-2667 Ust-Aldan 13 /VII på Salix viminalis.
2668-2676 Ust-Aldan på torr flodbrant, under träbitar, 13 /VII
2677-2681 Ust-Aldan 13 /VII under småsten vid mynningen
2682-2683 Holme i Aldan 14 /VII (Lena med.) dystrand.
2684-2689 Ust-Aldan 13 /VII under småsten vid flodstranden.
2690-2692 Holme i Aldan 14 /VII på dyig strand.

[s] 23

B. Poppius Sibirien 1901
2693-2763 Ust-Aldan 13 /VII bland tät ört- och buskvegetation vid strandbrant af Lena ofvanför öfversämningsområdet.
2764-2766 Ust-Aldan 13 /VII under stenar på torr sandig flodbrant.
2767 Ust-Aldan 13 /VII på Salix viminalis.
2768-2769 Ust-Aldan 13 /VII i smärre vattensamlingar på myrmark i taigan.
2770-2780 Ust-Aldan 13 /VII under löf i fuktig taiga.
2781 Ust-Aldan 13 /VII på träsvamp.
2782-2783 Ust-Aldan 13 /VII i svampar.
2784-2785 Se 2770-2780
2786-2787 Ust-Aldan 13 /VII under Larix-bark.
2788 Ust-Aldan 13 /VII under carex vid kanten af mindre taiga-vattens.
2789-2797 Ust-Aldan 13 /VII under mossa i taigan.
2798-2808 Holme i Aldan 14 /VII på dyig strand inom öfversvämningsom.
2809 Ust-Aldan 13 /VII
2810-2814 Holme i Aldan 14 /VII på Salix viminalis.
2815-2821 Holme i Aldan 14 /VII på gräs och buskar inom öfversvämningsområdet.
2822 Holme i Aldan 15 /VII på Salix viminalis.
2823 Holme i Aldan 15 /VII vid stranden af små stagnerande vattensamlingar på dyjord inom öfversvämningsområdet.

XML file: 

User login

Languages