n5-014.JPG

Page image: 
Notebook number: 
5
Notebook pages: 
24-25

[s] 24

B. Poppius, Sibirien 1901
2824-2830 Holme i Aldan 15 /VII under träbitar i täta Salix viminalis snår inom öfversvämningsområdet på fuktig, dyig jord.
2831 Holme i Aldan 15 /VII flygande
2832 Holme i Aldan 15 /VII på träsvamp på gran.
2833-2834 Holme i Aldan 15 /VII på Salix viminalis.
2835 Holme i Aldan 15 /VII på Cornus sibirica.
2836-2841 Holme i Aldan 15 /VII fr. gräs och buskar inom öfversvämningsområdet.
2842-2856 Holme i Aldan 15 /VII på dyiga stränder inom öfversv.området vid små st. vatt.
2857 Holme i Aldan 15 /VII i murket trä (Larix)
2858 Holme i Aldan 15 /VII flygande
2859 Holme i Aldan 15 /VII på Cornus och Alnaster.
2860-2865 Aldan-mynningen 16 /VII flygande om aftonen (vid de höga sandbranterna på Lenas högra strand.)
2866-2871 Aldan-mynningen 16 /VII uppkrupna på grässtrån on aftonen på sluttning.
2872-2876 Aldan mynningens högra strand 16 /VII på blommor af Heracl. barbatum.
2877-2882 Aldan-mynningen 16 /VII i små vattensamlingar i taigan med svag mossvegetation och dyig botten.
2883 Aldan-mynningen 16 /VII på Epilobium angustifol.

[s] 25

B. Poppius, Sibirien 1901
2884 Se 2832
2885-2905 Holme i Aldan 15 /VII bland gräs och buskar vid flodstranden.
2906 Aldan mynningens högra str. 16 /VII i mindre taiga-vattensaml.
2907-2908 Aldan mynningens högra str. 16 /VII på Larix stammar.
2909 Aldan mynningens högra str. 16 /VII på träsvamp.
2910 Aldan mynningens högra str. 16 /VII i svampar
2911 Aldan mynningens högra str. 16 /VII i murken ved.
2912-2940 Aldan mynningens högra str. 16 /VII under mossa i lågländt taiga.
2941 Aldan mynningen 16 /VII under träbit på sandbranterna vid Lenas högra strand.
2942-2943 Aldan mynningen 16 /VII på Silene repens blommor.
2944-2945 Aldan mynningen 16 /VII flygande om aftonen.
2946-2947 Mellan Deron och Sordah 18 /VII på kullfallna Larix stamm.
2948 Mellan Deron och Sordah 18 /VII (Lena med.) på blommor.
2949 Mellan Deron och Sordah 18 /VII på Vicia cracca.
2950-2952 Mellan Deron och Sordah 18 /VII uppkrupna på grässtrån on aftonen på de branta sandbranterna vid floden.
2953-2958 Mellan föreg. ställe och Batyhin-haja 18-19 /VII på Larix.
2959-2961 Mellan föreg. ställe och Batyhin-haja 18-19 /VII på Elymus sp. på torr sandbrant.

XML file: 

User login

Languages