n5-016.JPG

Page image: 
Notebook number: 
5
Notebook pages: 
28-29

[s] 28

B. Poppius, Sibirien 1901
3151-3152 17 verst norr om Aldanmynningen 19 /VII på Carices.
3153 17 verst norr om Aldanmynningen 19 /VII på Larix barr.
3154-3155 17 verst norr om Aldanmynningen 19 /VII på Larix stammar.
3156 17 verst norr om Aldanmynningen 18 /VII under mossa (C.)
3157 Ust-Aldan 16 /VII i svamp (C.)
3161 17 verst norr om Aldan 18 /VII under barken af Larix (C.)
3162-3164 17 verst norr om Aldan 18 /VII på Larix stammar.
3165-3171 17 verst norr om Aldan 18 /VII
3172 Batyhin (Dschåbdja) (Lena med.) 20 /VII under trästammar i gles, bränd skog med högt gräs på bergets topp.
3173 Batyhin (Dschåbdja) (Lena med.) 20 /VII på Salix viminalis.
3174-3175 Batyhin (Dschåbdja) (Lena med.) 20 /VII i blomm. af Pedicularis euphrasioides och Campan. punct.
3176 Batyhin (Dschåbdja) (Lena med.) 20 /VII se no 3172.
3177-3179 Batyhin (Dschåbdja) (Lena med.) 20 /VII under stenar på de torra, branta sluttningarna mot Len.
3180 Batyhin (Dschåbdja) (Lena med.) 20 /VII under Larix bark
3181-3185 Batyhin (Dschåbdja) (Lena med.) 20 /VII på buskar.
3186-3189 Batyhin (Dschåbdja) (Lena med.) 20 /VII flygande.
3190 Batyhin (Dschåbdja) (Lena med.) 20 /VII under småsten vid Lena stranden under berget.
3191 Batyhin (Dschåbdja) (Lena med.) 20 /VII under löf vid bäckdal.

[s] 29

B. Poppius, Sibirien 1901
3192-3196 Batyhin 20 /VII på torra sluttningar.
3197-3198 Mellan Aldan och Bat. 19 /VII under barken af gran.
3199-3227 Mellan Aldan och Bat. 19-20 /VII under löf och mossa i taigan.
3228 Mellan Aldan och Bat. 19-20 /VII på Larix barr.
3229-3230 Mellan Aldan och Bat. 19-20 /VII under bark (?)
3231-3232 Mellan Aldan och Bat. 19-20 /VII i träsvampar.
3233 Mellan Aldan och Bat. 19-20 /VII flygande
3234-3239 Mont. Verhojansk 22 /VII (Lena med. Ust Vilni) på blomsterrika flodbrant.
3240-3274 Mont. Verhojansk 22 /VII på gräs och blommor vid fjällrötterna inom skogsregionen.
3275 Mont. Verhojansk 22 /VII på Larix stammar.
3276 Mont. Verhojansk 22 /VII på sandig Lena strand.
3277-3287 Mont. Verhojansk 22 /VII i rutten Boletus.
3288 Mont. Verhojansk 22 /VII under mossa vid fjällbäck.
3289-3293 Mont. Verhojansk 22 /VII under stenar på torra fjällsluttningar.
3294 Ust Vilui 22 /VII på Artemisia sp. på fjällsluttningarna.
3295-3296 Ust Vilui 23 /VII på Larix stammar.
3297-3303 Ust Vilui 23 /VII flygande inom fjällregionen.
3304-3307 Ust Vilui 23 /VII i blommor af Silene Jenisseense inom fjällregionen.
3308-3309 Ust Vilui 23 /VII under stenar vid kanten af snödrifva i fjällregionen.

XML file: 

User login

Languages