n5-017.JPG

Page image: 
Notebook number: 
5
Notebook pages: 
30-31

[s] 30

B. Poppius, Sibirien 1901.

3310-3313 Ust Vilui 23 /VII på Betula nana inom fjällregionen.
3314-3325 Ust Vilui 23 /VII flygande på torra sluttningar inom nedre subalp. region.
3326-3330 Ust Vilui 23 /VII å blommor af Hedysarum obscurum.
3331-3384 Ust Vilui 24 /VII från örter, gräs och buskar på flodbranterna.
3385-3388 Ust Vilui 24 /VII på Salix viminalis.
3389-3395 Ust Vilui 24 /VII i blommor af Heracleum barbatum.
3396-3398 Ust Vilui 24 /VII på Hedysarum obscurum.
3399 Mont. Verhojansk 24 /VII i blommor af Heracleum barbatum.
3400 Mont. Verhojansk 24 /VII i murket trä.
3401-3431 Mont. Verhojansk 24 /VII under småsten och mossa vid fjällbäck.
3432 Mont. Verhojansk 24 /VII på Salix viminalis.
3433 Mont. Verhojansk 24 /VII på nyss afhuggna Larix stammar.
3434 Mont. Verhojansk 24 /VII under stenar på torra flodbranter.
3435-3436 Mont. Verhojansk 24 /VII under löf i taiga.
3437-3440 Mont. Verhojansk 24 /VII från gräs vid flodbrant.
3441-3444 Mont. Verhojansk 24 /VII fjällsluttningar, subalpina.
3445-3476 Mont. Verhojansk 24 /VII från örter och buskar på flodbranterna.
3477-3482 Mont. Verhojansk 24 /VII flygande.
3483 Mont. Verhojansk 24 /VII under stenar på fjällsluttning i subalpina reg.

[s] 31

B. Poppius, Sibirien 1901.
3484-3485 Mont. Verhojansk 24 /VII i blommor.
3486-3487 Mont. Verhojansk 24 /VII på nyss huggna Larix stammar.
3488-3495 Mont. Verhojansk 24 /VII under granbark.
3496-3498 Mont. Verhojansk 24 /VII under mossa i bäckdal.
3499-3505 Mont. Verhojansk 24 /VII i rutten Boletus.
3506-3507 Mont. Verhojansk 24 /VII på buskar.
3508-3509 Mont. Verhojansk 24 /VII under stenar vid flodbrant.
3510-3515 Mont. Verhojansk 24 /VII på flodbrant flygande.
3516-3517 Mont. Verhojansk 24 /VII i blommor af Spiraea sorbifolia.
3518-3519 Mont. Verhojansk 24 /VII på Artemisia sp.
3520-3521 Mont. Verhojansk 24 /VII på Larix stockar.
3522-3524 Mont. Verhojansk 24 /VII från buskar
3525-3526 Mont. Verhojansk 24 /VII i blommor
3527 Mont. Verhojansk 24 /VII i mindre vattensamlingar vid flodstranden med stenigt botten och klart vatten.
3528 Mont. Verhojansk 24 /VII vid bäckstrand.
3529-3580 Mont. Verhojansk 24 /VII på örter och buskar på flodbranter.
3581-3583 Mont. Verhojansk 24 /VII på Salix viminalis.
3584 Mont. Verhojansk 24 /VII se 3527.

XML file: 

User login

Languages