n5-021.JPG

Page image: 
Notebook number: 
5
Notebook pages: 
38-39

[s] 38

B. Poppius, Sibirien 1901.

4322-4325 Shigansk 10 /VIII i blommor af Tanacetum vulgare.
4326-4328 Shigansk 10 /VIII under stenar på flygsand vid Lena stranden mellan Shiganska och Ingir.
4329-4333 Shigansk 10 /VIII under mossa i taigan
4334 Shigansk 10 /VIII i Tanacetum blommor.
4335-4338 Shigansk 10 /VIII under stenar vid uttorkad taiga bäck vid dess genombrott genom Lenavallen på lergrund, mellan Shigansk och Ingir.
4339-4340 Shigansk 10 /VIII under träbitar vid Ingirs mynnig på sandstrand ofvanför öfversvämningsområdet.
4341-4343 Shigansk 10 /VIII under mossa i taigan.
4344-4370 Shigansk 11 /VIII under mossa på ngt. fuktigare ställen i taigan.
4371-4372 Shigansk 11 /VIII i spillning.
4373-4386 Shigansk 11 /VIII ängsmark med Carex.
4387-4389 Shigansk 12 /VIII på Salices i taigan.
4390-4414 Shigansk 12 /VIII på friskare mark i taigan under löf och mossa under Betula- och Salix-buskar.
4415-4420 Shigansk 12 /VIII på lerig strand af Shiganka.
4421-4423 Shigansk 12 /VIII på gräs och örter på sandsluttningarna vid Shig.

[s] 39

B. Poppius Sibirien 1901.

4424 Shigansk 12 /VIII på Astragalus ads.
4425 Shigansk 12 /VIII under grästorfvor på sandsluttningarna vid Shiganka.
4426-4430 Shigansk 13 /VIII på Hypnum gungfly med Carextufvor vid taiga sjö.
4431-4470 Shigansk 13 /VIII vid stranden af samma sjö under multnade Salix löf och Marchantia.
4472-4492 Shigansk 13 /VIII under mossa och löf vid Betula och Salix buskar på frist ngt sluttande mark i taigan.
4493 Shigansk 12 /VIII i bon af Hirundo riparia.
4494-4496 Shigansk 12 /VIII under lösa flata stenar på sandvallar vid Shigankas utlopp.
4497 Shigansk 14 /VIII på Sisymbrium sophioides
4498 Shigansk 14 /VIII i boningsrum.
4499-5558 Shigansk 14 /VIII på ängsmark i byn om aftonen
5559-5567 Shigansk 14 /VIII under Glyceria tenniflora på något fuktig, hård mark invid jurta.
5568-5571 Shigansk 14 /VIII under mossa i björkbuskager.
5572 Shigansk 15 /VIII flygande i taigan.
5573-5578 Shigansk 15 /VIII på vestra stranden af Shiganka på sandkullar.
5579 Shigansk 15 /VIII i vattensamlingar vid Shiganka med [jatkuu]

XML file: 

User login

Languages