n5-022.JPG

Page image: 
Notebook number: 
5
Notebook pages: 
40-41

[s] 40

B. Poppius, Sibirien 1901.

[Jatkoa:] sandbotten och vegetation vid stränderna.
5580-5582 Se no 5573-5578.
5584-5585 Shigansk 15 /VIII på lerig strand vid Shiganka.
5586-5587 Shigansk 15 /VIII under träbitar på sandgrund inom öfre öfversvämningszonen
5588 Shigansk 16 /VIII holme midtemot byn på Larix stock.
5589-5593 Shigansk 16 /VIII under träbitar i skuggig, ganska tät Salicet med Equisetum vegetation, frisk mark.
5594-5618 Shigansk 16 /VIII under träbitar på torra, ngt flygsandskull liknande lokaler, med sparsam, mest af gräs best. vegetation ofvanför öfversvämningszonen.
5619-5620 Shigansk 16 /VIII under barken af gran (drifven)
5621-5624 Shigansk 16 /VIII under uppkastadt rosk på sandfälten invid vattenranden.
5625 Shigansk 16 /VIII holme midt emot byn, flygande.
5626 Se 5589-5593
5627-5658 Se 5594-5618
5659-5666 Se 5589-5593
5667-5669 Shigansk 16 /VIII i fågelspillning.
5670 Shigansk 16 /VIII i Tanacetum.

[s] 41

B. Poppius Sibirien 1901.

5671 Shigansk 16 /VIII i vattensamling på sandfälten.
5672-5688 Shigansk 16 /VIII på torr gräsmark.
5689-5691 Shigansk 16 /VIII på Vicia cracca.
5692-5693 Shigansk 16 /VIII Salix viminalis.
5694-5695 Shigansk 17 /VIII i jurtan.
5696 Shigansk 17 /VIII flygande vid Shiganka.
5697-5698 Shigansk 17 /VIII under stenar vid Lena.
5699-5703 Shigansk 17 /VIII ängsmark.
5704 Shigansk 17 /VIII Artemisia integrifolia
5705 Shigansk 17 /VIII Tanacetum.
5706-5710 Shigansk 17 /VIII ängsmark.
5711-5718 Kysyr (Lena arct.) 27 /VIII bland buskar på myr.
5719-5722 Shigansk 21 /VIII under mossa.
5723-5724 Shigansk 18 /VIII gungfly sjö i taigan.
5725-5756 Shigansk 18 /VIII under Marchantia och löf vid stranden af en liten skogssjö.
5757-5776 Shigansk 18-21 /VIII under mossa och torrt gräs på gräsbevuxna ställen i byn.
5777-5791 Tit-ari 4 /IX (Lena arct.) under mossa och träbitar [jatkuu]

XML file: 

User login

Languages