n5-023.JPG

Page image: 
Notebook number: 
5
Notebook pages: 
42-43

[s] 42

B. Poppius, Sibirien 1901.

[Jatkoa:] på strandvallen, sand.
5792-5805 Tit-ari 5 /IX Berget (Kara-Ulah) midt emot holmen, under stenar, från Larix gränsen upp till högsta topparna, på sluttande marker.
5806-5823 Bulun 31 /VIII under stenar på flodbranten ofvan öfversv. reg.
5824-5847 Bulun 2 /IX under stenar vid flodbranten. (Lena arct.)
5848-5864 Burn 26 /VIII (Lena inf.) under träbitar o.d. inom öfre öfversvämningsområdet bland Salix
5865-5884 Kysyr 26-27 augusti (Lena arct.)
5885-5890 Durnoj (Lena inf.) 12 /IX under träbitar vid Lena stranden .
5891-5895 Gavor 11 /IX (Lena inf.)
5896-5902 Siktjah 11 /IX (Lena inf.)
5903-5913 Tungus-haja 18 sept. (Lena inf.)
5914-5917 Midt emot Agrafena 16 /IX (Lena inf.)
5918 Natara 13 /IX (Lena inf.)
5919-5923 Golova 13 /IX (Lena inf.)
5924-5928 Kysyr (Lena arct.) 9 /IX under stenar.
5929-5946 Tjulah-haja[?] 10 /IX (Lena inf.)
5947-5960 Kipsaraj 7 /IX (Lena inf.)

[s] 43

B. Poppius Sibirien 1901.

5961-5969 Kumaksur 7 /IX (Lena arct.) under stenar på strandvall.
5970-5987 Bulkur 6 /IX (Lena arct.) under mossa och stenar på öppen tundra.
5988-5997 Tschimilkan 14 /IX (Lena med.)
5998-6006 Bulkur 6 /IX under löf och mossa på öppen tundra, und. stenar cat[? epäselvä sana]
6007-6016 Tit-ari 4 /IX under mossa på tundraartad mark (Lena arct.)
6020-6021 Ytyk-hajak 6 /VII (Lena med.)
6022 Dobroffskaja 8 /X under träbitar på torr tallbacke (Lena sup.)
6023-6041 Potopoffskaja 9 /X (Lena sup. 61°) under stenar på gräsbevuxen flodbrant.
6042-6043 Potopoffskaja 9 /X under Larix bark.
6044-6047 Olekminsk 7 /X under stenar på sandig strand (Lena sup. 61°)
6048-6062 Jakutsk 1 /VII
6063-6072 Olekminsk 18 /VI
6073-6086 Bulum 31 /VIII under löf och mossa på Lena strandvall bland Salix och Alnaster buskar ofvan öfversv. omr.
6087-6102 Ekseja 19 /IX (Lena inf.) under Ptilidiumtufvor i nästan ren Larix taiga på Lenas högra strand.
6103-6118 Kililik-tah 17 /IX (Lena inf.), under mossa i blandskog, öfversvämmbar låg mark på fastlandet.

XML file: 

User login

Languages