n5-024.JPG

Page image: 
Notebook number: 
5
Notebook pages: 
44-45

[s] 44

B. Poppius, Sibirien 1901.

6119-6125 Natara 13 /IX under mossa och löf vid rötterna af Alnaster vid mindre taiga bäck. (Lena inf.)
6126-6130 Ulah-ajah 16 /IX fastlandstranden midt emot Agrafena, under Larix bark (Lena inf.)
6131-6146 Durnoj 12 /IX under mossa och uppkastade träbitar (Lena inf.)
6147-6159 Vituj mynningen, vid bergen 25 /VII
6160-6206 Holmar mellan Jakutsk och Ytyk-Haja 3-4 /VII (Lena med.)
6207-6208 Ust-Vilni 24 /VII på fjällen midt emot.
6209-6210 Ust-Vilni 29-30 juli
6211-6213 Shigansk 16 /VIII på holme (Lena inf.)
6214-6227 Bytjak (Ust-Vilni) 26 /VII
6228-6233 Burn 26 /VIII (Lena inf.) under träbitar på ngt fuktig, buskbevuxen mark inom öfversvämningszonen vid Lena.
6234-6249 Kysyr 28 /VIII under löf och mossa bland Salix buskar.
6250-6269 Önkyr-yrjöh 7 /VII (Ytyk-haja) (Lena m.)
6270-6296 Shigalova 8 /VI (Lena sup.)
6297-6319 Tschimilkan 19 /IX under mossa och löf vid björk och Alnaster buskar på fuktigare ställen i taigan.
6320-6331 Tungus-haja 18 /IX under blad och mossa på öfver- [jatkuu]

[s] 45

B. Poppius Sibirien 1901.

[jatkoa: “öfver-”] svämningsmark, Epuraean och Staphylinider und. granbark
6332-6340 Ural, Tscheljabinsk i maj.
6341-6382 Shigalova 8 /VI
6383-6386 Des. Burjat. 5 /VI
6387-6409 Sib. med. mellan Krasnojarsk och Irkutsk.
6410-6440 Ust-kut 12 /VI (Lena s.)
6441 Kotschegoroffskaja 18 /VI under stenar vid flodstranden.
6442-6452 Ust-Kut 13-14 /VI under stenar vid flodstranden.
6453-6466 Kotschegoroffskaja 18 /VI
6467-6481 Ust-Kut 12-13 /VI (Lena s.)
6482-6557 Olekminsk med. Juni (Lena sup.).

XML file: 

User login

Languages