n5-025.JPG

Page image: 
Notebook number: 
5
Notebook pages: 
46-47

[s] 46

B. Poppius, Insekter insamlade på Kanin-halfön och i norra Ryssland sommaren 1903.
(Brungula lappar).

1 Staden Pinega 8 /VI , i boningsrum.
2-4 Staden Mezen 13 /VI under träbitar och dylikt vid elfstranden nära vattenranden.
5-9 Staden Mezen 13 /VI i smärre vattensamlingar med rika Carex veget. inom flodens öfversvämningsområde.
10-17 Staden Mezen 13 /VI inom öfversvämningsområdet i små vattensamlingar med föga vegetation, sandig botten.
18-31 Staden Mezen 13 /VI under multnande löf på fuktigare marken.
32-44 Staden Mezen 13 /VI på buskar.
45-49 Staden Mezen 13 /VI i spillning.
50 Staden Mezen 13 /VI under träbit på torr gräsmark.
51-52 Staden Mezen 13 /VI under löf på fuktig ängsmark.
53-54 Staden Mezen 13 /VI i spillning.
55-89 Staden Mezen 13 /VI under löf och mossa på fuktig, buskbevuxen ängsmark.
90-96 Staden Mezen 14 /VI uner Empetrum på sandig, dynartad mark.
97-123 Staden Mezen 15 /VI under småsten m.m. vid stranden af en liten bäck.
126 Staden Mezen 15 /VI i spillning.

[s] 47

B. Poppius, Insekter från Kanin-halfön v.[?] norra Ryssland sommaren 1903.

127-136 Mezen 15 /VI under träbitar m.m. på torra ställen.
137-149 Mezen 15 /VI bland Sphagna vid kanten af liten myrsjö.
150 Mezen 15 /VI under stenar.
151-154 Mezen 15 /VI i kadaver.
155 Mezen [virh. pvm-toisto] 16 /VI Andromeda polifolia blommor.
156-158 Mezen 16 /VI från ris på myr.
159-160 Mezen 16 /VI under löf på myrmark.
161-167 Ness 18 /VI (Kanin) på Salix buskar.
168 Mezen 13 /VI myrmark.
169-172 Mezen 15 /VI myrmark.
173 Mezen 15 /VI i boningsrum
174-176 Ness 18 /VI (Kanin) på Salix buskar.
177-180 Myss Tolstoj 17 /VI myr (fl. Mezen)
181-196 Myss Tolstoj 17 /VI vid elfstranden.
197-205 Ness 18 /VI små vattensamlingar med Sphagnum.
206-236 Ness 18 /VI under trästammar på dyner med Elymus veget.
237 Ness 18 /VI Sphagnum gungfly.
238-241 Ness 18 /VI på Salix buskar
242-251 Ness 18 /VI under löf och mossa vid Salix buskar på fukt. mark.

XML file: 

User login

Languages