n5-029.JPG

Page image: 
Notebook number: 
5
Notebook pages: 
54-55

[s] 54

B. Poppius, Insekter från Kanin-halfön och norra Ryssland.
1815 Kambalnitza 19 /VII under småsten vid tundrabäck.
1816-1820 Kambalnitza 19 /VII under stenar på tundran.
1821 Kambalnitza 19 /VII i mindre tundraputt.
1822 Madoha 16 /VII under torkadt gräs vid liten snöbäck.
1823-1832 Kambalnitza 19 /VII lerig strand vid mindre tundrabäck.
1833-1856 Kambalnitza 18-19 /VII under mossa och löf vid Salix-buskar.
1857-1864 Kambalnitza 20 /VII i mindre tundrasjö med Carex-veget. vid stranden.
1865 Kambalnitza 20 /VII i Polygonum bistorta blommor.
1866 Kambalnitza 20 /VII vid mindre tundrasjö.
1867 Kambalnitza 20 /VII under stenar vid hafsstrand.
1868-1890 Kambalnitza 20 /VII under mossa m. m. vid Salix-buskar.
1891-1892 Kambalnitza 21 /VII flygande på tundran.
1893-1933 Kambalnitza 21 /VII på Salix-buskar
1934-1936 Kambalnitza 21 /VII under stenar vid hafsstrand.
1937-1947 Bugranitsa 8 /VII under Marchantia och Mnia vid Salix-buskar på något fuktig mark.
1948-1959 Lasariha 9 /VII under Marchantia och löf vid fjällbäck nära snön.
1960-1963 Lasariha 9 /VII under småsten vid elfstranden.

[s] 55

B. Poppius, Insekter från Kanin-halfön och norra Ryssland.
1964-1971 Lasariha 9 /VII i Hypnum-vatten.
1972-1975 Lasariha 9 /VII under stenar på fjällsluttningen.
1976-1977 Tarhanova 12 /VII på blommor af Oxytropis sordida.
1978-1980 Tarhanova 12 /VII på blommor af Ranunculus acris.
1981-2010 Tarhanova 11 /VII under mossa invid snödrifvor.
2011 Mikulkin 3 augusti.
2012-2014 Krinka 7 augusti.
2015 Bugranitsa 11 /VIII på vegetationsrik elfbrant.
2016 Ludovoty 11 /VIII på Elymus på dyner.
2017-2033 Tarhanova 11 /VII på låga Salix.
2034-2036 Tarhanova 11 /VII under stenar.
2037 Tarhanova 11 /VII i mindre vattensamlingar på myrstrandsänger.
2038-2047 Kanin noss 13 /VII under stenar på tundran.
2048-2058 Kanin noss 13 /VII under mossa på tundra.
2059-2074 Krinka 15 /VII på Salix buskar
2075-2076 Krinka 15 /VII flygande på tundran
2077-2080 Krinka 15 /VII under träbitar på torr gräsbevuxen mark.
2081-2086 Krinka 15 /VII under småsten vid gammal flodbrädd.
2087 Krinka 15 /VII under småsten vid vattenranden af små stag- [jatkuu seuraavalla sivulla]

XML file: 

User login

Languages