n5-030.JPG

Page image: 
Notebook number: 
5
Notebook pages: 
56-57

[s] 56

B. Poppius, Insekter från Kanin-halfön och norra Ryssland.
[jatkoa] nerande vatten i uttorkad flodbädd.
2088-2090 Krinka 15 /VII under Marchantia.
2091-2100 Mikulkin 27 /VII under stenar på sandig mark vid hafsstranden.
2101 Mikulkin 27 /VII under stenar på gräsbevuxen mark i fjällen.
2102-2104 Mikulkin 27 /VII i små tundravattensamlingar.
2105-2107 Mikulkin 27 /VII under stenar vid hafsstranden.
2108-2114 Mikulkin 28 /VII under stenar vid hafsstranden.
2115-2119 Mikulkin 28 /VII i små tundravattensaml. med svarta Hypnum.
2120-2121 Mikulkin 28 /VII under på hafsstranden uppkastad Laminaria, ymnigt.
2122-2126 Mikulkin 30 /VII i små vegetationslösa vattensamlingar i bäckdal.
2127-2128 Mikulkin 1 /VIII under stenar.
2129-2139 Mikulkin 3 /VIII flygande på tundran.
2140-2190 Mikulkin 3 /VIII från buskar.
2191-2223 Krinka 6 /VIII under mossa.
2224 Krinka 6 /VIII under stenar på gräsmark.
2225 Krinka 6 /VIII på buskar
2226 Ludovaty 11 /VIII på Salix-buskar
2227 Ludovaty 11 /VIII på dyner.
2228 Se 2225

[s] 57

B. Poppius, Insekter från Kanin-halfön och norra Ryssland.
2229 Krinka 6 /VIII.
2230-2232 Krinka 6 /VIII.
2233-2239 Ludovaty 11 /VIII från gräset på dyner
2240-2275 Krinka 6 /VIII
2276-2340 Ludovaty 11 /VIII på dynmarker.
2405-2409 Bugranitza 4 juli
2410-2411 Ness 18 juni
2412-2417 Bugranitza fjällen 6 juli
2418-2422 Ness 18 juni
2423-2425 Ness 18 juni
2426-2430 Tschisha syp. 26 juni
2431-2432 Tschosha 21 juni
2433-2435 Parusnoje ozero 20 juni
2436-2441 Tarhanova 11 juli.
2442 Tschisha 25 juni
2443-2447 Mikulkin 27 juli.
2448-2449 Bugranitza 6 juli.
2450-2452 Tarhanova 11 juli.
2453-2464 Tschisha

XML file: 

User login

Languages