n5-031.JPG

Page image: 
Notebook number: 
5
Notebook pages: 
58-59

[s] 58

B. Poppius, Insekter från Kanin-halfön och norra Ryssland.
2465-2474 Tschisha
2475-2478 Tschisha sup. 20 juni
2479-2480 Tschosha 21 juni
2481-2483 Parusnoje ozero 20 juni.

[s] 59

B. Poppius, Insekter från Sarek, insamlade 1907.
(Blågröna numror)
1-25 3 /VII i nedre videregionen i Sähkokjokks dalgång.
26-27 3 /VII i blommor af Dryas octopetala, mycket talr., öfre videregionen vid Sähkokjokk.
28-38 3 /VII i blommor af Rhodiola i nedre videreg., Sähkokjokk.
39-48 4 /VII nedre videreg. på Sähkojokks östra sida, fr. Salix-buskar
49-50 5 /VII vid Sähkojokks strand invid hyddan.
51-52 6 /VII vid hyddan
53-54 7 /VII i Dryas-blommor, öfversta videreg. Sähkokjokks dalen.
71-77 7 /VII i videreg. på Pårte, från Salix-buskar.
78 7 /VII i Dispensia-blommor, öfversta videreg. på Pårte.
79 7 /VII Andromeda hypnoides, löfregionen på Pårte.
80-81 7 /VII Salix lanata blommor på Pårte i öfversta videregionen.
82-83 7 /VII S. herbacea-blommor, Empiden (82) rikl., nedre löfreg. på Pårte.
84 8 /VII nedre vidiregionen på Pårte, om kvällen
85-93 8 /VII i Sähkokjokks svämmområde nedåt Tjårres, mest på Salix-blommor
94-101 10 /VII videreg. på Pårte, från Salix-buskar.

User login

Languages