n5-032.JPG

Page image: 
Notebook number: 
5
Notebook pages: 
60-61

[s] 60

B. Poppius, Sarek 1907
102-103 11 /VII från dvärgbjörk och videbuskar i öfversta björk- och nedersta videregionen, Pårte.
104-105 Pårte 13 /VII mellersta videregionen.
106-126 14 /VII gråvidereg. mellersta de på Pårte.
127-128 15 /VII i björkreg. s. om hyddan från Salix-buskar.
129 15 /VII från Carex aquatilis invid liten vattens. s. om hyddan.
130-137 16 /VII S. sluttningen af Sähkok fr. örter i björkr. öfre del
138-142 17 /VII i björkskogen s. om Tjårres.
143 18 /VII under mossa på passet mella Pårte och Jårta i öfversta polarvideregionen (matt vegetation).
144-145 19 /VII Sähkokjokks dalgång i nedre videreg.
146-163 20 /VII i björkregionen söder om hyddan
164-167 21 /VII på döda lemlar invid hyddan
168-169 Pårte 21 /VII nedre videregionen.
170-175 Kåtockjokk 22 /VII, från videbuskar.
176-255 14 /VIII Rapadalen i björkregionen nedanom Piellatjåcks, hufvudsakligast på ängsartade fläckar och på Carex-marker inom svämmområdet.
256 22 /VII Lägerplatsen vid Kåtockjokk.

[s] 61

B. Poppius, Sarek 1907.
257-265 20 /VII i björkregionen på de ängsartade fläckarna ett stycke o. om hyddan.
267 19 /VII vid hyddan.
268 17 /VII i björkskogen söder om Tjårres.
269-270 15 /VII i björkskogen s. om hyddan
271-272 13 /VII vid hyddan
273 13 /VII mellersta videreg. på Pårte i blommor af Silene acaul.
274 10 /VII vid hyddan
275-280 11 /VII vid hyddan
281 9 /VII i björkregionen nära Tjårres.
282 11 /VII nedersta videregionen Pårte.
283-284 8 /VII nedersta videregionen Pårte.
285-287 7 /VII nedersta videregionen Pårte.
288-291 6 /VII nedersta videregionen Pårte och vid hyddan
292 3 /VII nedersta videregionen Pårte och vid hyddan
293-304 24 /VII Laidaure på Salices på svämmlandet i N W.
305-327 25 /VII vid Aktse, Sciaphilan ffug[?].
328-342 25 /VII gran- och björkregionen.
343-356 28 /VII i nedre videreg. på örtrik sluttning af [jatkuu]

XML file: 

User login

Languages