n5-033.JPG

Page image: 
Notebook number: 
5
Notebook pages: 
62-63

[s] 62

B. Poppius, Sarek 1907.
[jatkoa] Skuorkas, 352 i blommor af Archangelica, 343 i björkreg. vid Rap.
357-372 Skuorkas 28 /VII, med håf fr. buskar inom öfre björkreg.
373-377 Skuorkas 28 björkregionen i Archangelica-blommor.
378 Skuorkas 28 på björkticka.
379-386 31 /VII i björkskogen nedanför Skuorkas.
387-388 1 /VIII i björkskogens öfversta del vid Låddepakte.
389 1 /VIII lafregionen på Låddepakte.
390 1 /VIII i björkregionen på Låddepakte.
391-395 2 /VIII Högplatån vid Piellajanratsch i öfversta vide- och nedre lafregionen.
396-423 2 /VIII Högplatån vid Piellajanratsch i öfversta vide- och nedre lafregionen.
424 3 /VIII under Marchantia vid Rapastranden under Piellatjåkko.
425-456 22 /VIII i björkskogen S. om hyddan från örter, Pertiderna och Trichoptererna vid täml. starkt forsande bäck.
457-461 28 /VIII sydsluttningen af Säksk, nedre regionen.
462-465 26 /VIII på ytan af småsjöarna SW från hyddan.
466-491 25 /VIII i videregionen på Pårte, i blommor af Archangelica, Bibion copiosissin. svärmande.
492-499 25 /VI s. om hyddan i Salix lanata blommor, 499 ffr.

[s] 63

B. Poppius, Sarek 1907.
500-501 25 /VI vid hyddan om kvällen, Solenobian allmän.
502 25 /VI på myr s. om hyddan, ymnig.
503-504 25 /VI under stenar vid stranden af Säkokjokk invid hyddan 503 allm.
505-509 25 /VI från Salix-buskar i björkreg. s. om hyddan.
510-517 25 /VI i blommor af Salix lanata s. om hyddan
518-521 25 /VI i blommor af Viola biflora
522 25 /VI från buskar
523-532 26 /VI från Salix-buskar i nedre videreg. på Pårte.
533-534 26 /VI på ytan af smärre vattensamlingar i öfre videregionen på Pårte.
535-537 28 /VI vid hyddan på kvällen (mycket litet fjärilar i rörelse på grund af den låga temps., +5°C.)
538-546 28 /VI vinddrifna på snöfält i öfre lafreg. på Pårte.
547-559 29 /VI Pårte på gränsen mellan björk-och videregionerna, från Salix och Betula nana.
560-566 29 /VI öfrebjörkreg. i blommor af Rubus cham., 564-66 frg.
567-574 29 /VI på S. lanata blommor s. om hyddan.
575-576 29 /VI i blmr af Potentilla alpestris, vid hyddan.
577 29 /VI i björkskogen s. om hyddan.

XML file: 

User login

Languages