n5-035.JPG

Page image: 
Notebook number: 
5
Notebook pages: 
66-67

[s] 66

B, Poppius, Sarek 1907.
på grund af att snön nyss afsmält
712-714 12 /VII öfre björkreg. nära hyddan, Argynn.-art. På liten mosse
715 30 /VI om aftonen flygande vid hyddan.
716 6 /VII om aftonen flygande vid hyddan.
717 7 /VII vid hyddan
718-728 11 /VII i videreg. På Pårte från Salix -buskar
729 7 /VII vid hyddan
730 7 /VII på Silene acaulis i öfversta videreg. på Pårte
731 8 /VII på Silene acaulis i björkreg. s. om hyddan
732-733 8 /VII om kvällen i nedre videreg. på Pårte
734-735 7 /VII om aftonen i nedre videreg. på Pårte
736 11 /VII vid hyddan
737-739 11 /VII på Silene acaulis i polarvidereg. på Pårte
740-741 2 /VII i björkskogen s. om hyddan
742 9 /VII i kopula vid hyddan
743-748 10 /VII fr. Videbuskar invid fjällbäck i videreg. på Pårte
749 8 /VII i svämmlandet vid Sähkokjokk s. om hyddan
750-757 8 /VII i svämmlandet vid Sähkokjokk s. om hyddan på Salix- buskar
758 25 /VI flög mycket talr. om kvällen i öfre björk- och nedre vi-
[jatkuu seur. Sivulla]

[s] 67

B.Poppius, Sarek 1907
[jatkoa ed. sivulta] deregionen på Pårte
759 3 /VII nedre videregionen på Pårte
760 28 /VI videreg. på Pårte
761 Se 758
762-763 30 /VI nedersta videreg. på Pårte
764 29 /VI i öfversta björkreg på Pårte
765 25 /VI på blommande Salix lanata i björkskogen s. om hyddan
766 8 /VII i blommor af Silene acaulis i björkskog s. om hyddan
767 7 /VII vid hyddan
768 11 /VII i björkreg. s. om hyddan
769-781 7 /VII fr. Salix-buskar i videreg. på Pårte, Trichopt. V. fjällbäck
782-804 7 /VII fr. Salix-buskar i videreg. på Pårte
805-820 10 /VII från videbuskar i videreg. på Pårte
821-823 På fjället genast v. om Perikjaur (inom Sarek komplexen) 5/VIII flygande på vegetationsrikare sluttningar i öfre vide- och nedre lafregionen.
824 5 /VIII På fjället genast v. om Perikjaur (inom Sarek komplexen) i lafregionen på ställen med riklig, svart lafvegetation.
825-828 2 /VIII i öfversta björk- och nedre videreg. på Piellatjåckos sluttning mot Rapa-dalen, Pales äfven upp i lafregionen.

XML file: 

User login

Languages