n5-036.JPG

Page image: 
Notebook number: 
5
Notebook pages: 
68-69

[s] 68

B. Poppius, Sarek 1907

829-830 1/VIII i lafregionen på Låddepakte.
831-834 Låddepakte 1/VIII i videregionen
835 Läddepakte 1/VIII lafregionen
836 Läddepakte 1/VIII i björkreg. (Rapadalen)
837-841 5/VIII bland Carices i öfvers v. områden i Rapadalen nedanför Piellatjåkko.
842-849 2/VIII Piellajanratsch -platån, videreg., Thentr. i björkreg. i Rapadalen.
850-852 Se 837-841
853 3/VIII Piellajanratsch -platån bland Sphagna invid liten sjö.
854-855 Se 837-841 (ant. som 856 !)
856-857 Låddepakte (se ant. för no 402 !) 1/VIII.
858 Rapadalen mellan "Birnapakte" och Låddepakte I/VIII i björkregionen på vegetationsrika, öppnade ställen, mycket enst. i videreg. nedersta del.
859-860 Rapadalen mellan "Birnapakte" och Låddepakte I/VIII från björk- och videreg., 860 från lafregionens öfre del på Låddepakte.
861 Rapadalen mellan "Birnapakte" och Låddepakte I/VIII lafregionen
862-864 Se ant. 1/VIII No 402!
865-871 Rapadalen nedanför Piellatjåkko 3/VIII fr. S. inom svämmomr.

[s] 69

B. Poppius, Sarek 1907

872 Rapadalen nedanför Piellatjåkko 3/VIII vid källa.
873-875 31/VII i björkskogen under "Birnapakte".
876-878 30/VII nedre videreg. på sluttningen af "Birnapakte".
879-881 Se 873-875
882-887 Se 876-878
888-895 "Birnapakte" (=Stnor Sknorkas?) 30/VII i björkveg. på blmr af Archangel.
896-897 "Birnapakte" (=Stnor Sknorkas?) 31/VII bl. Carices invid små laguner vid Rapaödns.
898-937 "Birnapakte" (=Stnor Sknorkas?) 31/VII bland högväxta örter i björkregionen.
938-941 "Birnapakte" (=Stnor Sknorkas?) 31/VII se 896-897!
942-945 Birnapakte 30/VII, öfre björkreg. på Archangelica blommor.
946-960 Rapaure 28/VI nedanom "Birnapakte" fr. buskar i björkvegetation
961-963 Kåtokkjokk 22/VII
964-968 24/VII på Salices på svämmlandet vid Rapaödnos utflöde i Laidaure.
969-975 25/VII på Salices på svämmlandet vid Rapaödnos utflöde i Laidaure.
976-982 22/VII Kåtokkjokk.
983 21/VII öfversta björkregionen ofvanför hyddan.
984-985 25/VII Aktsek på myrmark, 985 ff rg.
986-987 Kåtokkjokk 22/VII
988-990 Aktsek 25/VII på myrmark

XML file: 

User login

Languages