n5-037.JPG

Page image: 
Notebook number: 
5
Notebook pages: 
70-71

[s] 70

B. Poppius, Sarek 1907.

991 27 /VII mellan Tschakkeli och Rapaure.
992-996 Aktsek 25 /VII på myrmark
997-999 Se 964-968!
1000-1002 Aktsek 26 /VII
1003 Kåtokkjokk 23 /VII vid sjöstrand invid lägerplatsen.
1004 Kåtokkjokk 23 /VII flygande om aftonen invid lägret på torr Empetrum- och lafmo.
1005-1006 Aktsek 25 /VII
1007 Kåtokkjokk 23 /VII i öfre videreg. uppåt Stuor Järta.
1008 28 /VII sluttningen af „Birnapakte” i blmr af Archang. och Solidago.
1009-1015 Aktsek 26 /VII i gran och björkskog på myrartad mark.
1016 Se 1008, å blommor af Solidago.
1017 Kåtokkjokk 24 /VII
1018 Mellan Tschakkeli och Rapaure 27 /VII på st. med rik veget.
1019-1022 Rapaure 28 /VII fr. örter i björkregionen.
1023-1033 25 /VII fr. Salix-buskar på svämmlandet vid Rapaödnos utföde i Laudaure.
1034-1037 28 /VII från buskar i björkveget. på Birnapakte, 1036 i Archangelica blommor.

[s] 71

B. Poppius, Sarek 1907.

1038-1045 Birnapakte 28 /VII fr. svämmområdet vid Rapaure på Carices.
1046-1058 Birnapakte 28 /VII från buskar i björkregionen.
1059 22 /VIII i björkskogen s. om hyddan.
1060-1061 25 /VIII på vegetationsrika sluttningar (Geranium och Aconitum) i Säkokjokk-dalen, videreg. (se första Bar. obs.)
1062 30 /VIII vid hyddan.
1063 26 /VIII vid hyddan.
1064-1067 20 /VII Säkok, i videreg. Psodes i lafregionen.
1068-1069 20 /VII i björkreg. s. om hyddan.
1070 17 /VII på Silene acanlis i bäckdalen s. om hyddan.
1071-1073 21 /VII Säkok-sluttningen nära hyddan.
1074 Kåtokkjokk 24 /VII
1075-1108 17 /VII från Salices och örten i björkskogen på Tjårres.
1109-1118 20 /VII Salix beväxta öfversvämmningsmarkerna s. om hyddan
1119 Sydsluttningen af Pårte 13 /VIII (Lemerman)
1120 19 /VIII Tältplatsen vid Sarekvaratshc öfversta videregion.
1121 25 /VIII Pårte, fr. videreg. upp till sista bar. obs. (clant.) ganska allm.
1122 25 /VIII Pårte, öfre björk- och nedre videreg. allm.
1123 25 /VIII Pårte, vid hyddan

XML file: 

User login

Languages