n5-038.JPG

Page image: 
Notebook number: 
5
Notebook pages: 
72-73

[s] 72

B. Poppius, Sarek 1907.
1124 Kvickjock 2 /IX
1125-1126 28 /VIII sydsluttningen af Säkok, videregion
1127-1128 se 1121
1129-1130 21 /VIII vid hyddan.
1131 Tältplatsen vid Sarekvaratsch 19 /VIII öfversta videreg.
1132-1134 18 /VIII inom svämmområdet vid Kukkisjock.
1135 17 /VIII Sarekvaratsch se ant. No a 2
1136-1183 Se 1132. Hymenoptera och Dipter. under Empetrum på sandmarker.
1184 Aktsek 25 /VII i blommor af Sceptr. carolin.
1185 Aktsek 26 /VII i Aconitum blommor.
1186-1187 Aktsek 26 /VII.
1188 Rapaure 28 /VII i Aconitum blommor.
1189 Hyddan 21 /VII på Renar.
1190 Skårkos 31 /VII i björkregionen på Aconitum.
1191 S. om hyddan 20 /VII i liten sjö.
1192-1194 25 /VII på Salix i svämmområdet vid Rapaädnos utflöde
1195 24 /VII Kåtokkjokk på renar.
1196-1197 28 /VII Rapaure på renar

[s] 73

B. Poppius, Sarek 1907.
1198-1199 Aktsek 26 /VII, under granbark.
1200-1201 Aktsek 26 /VII, i hästspillning.
1202-1212 22 /VII Kåtockjock från Salices.
1213-1225 31 /VII Skårkas, bland hög örtveg. i björkskogen i Rapadalen.
1226-1247 Aktsek 26 /VII, invid odlingarna.
1248 25 /VII Nammatsjauratj, ängsmark.
1249-1252 25 /VII Nammatsjauratj, gungfly vid liten sjö.
1253 25 /VII Nammatsjauratj, i själfva sjön (sanb.)
1254-1255 25 /VII Nammatsjauratj, i bäcken från sjön.
1256-1265 25 /VII Nammatsjauratj, inom svämmområdet i små vattensamlingar med Hypna och Carices.
1266 25 /VII Aktsek i boningsrum
1267 nära Tata-sjön 1 /IX under granbark.
1268 Sarekvaratj 17 /VIII, liten sjö vid Kukkisjokk (se ant. a 2).
1269-1273 26 /VIII i småsjöarna s. om hyddan.
1274-1287 26 /VII Aktsek invid gårdarna.
1288-1289 28 /VIII sydsluttningen af Säkok, videregionen.
1290 25 /VIII nedre videregionen vid Säkokjokk.
1291 12 /VIII sydsluttningen af Pårte (Lemmermann)

XML file: 

User login

Languages