n5-039.JPG

Page image: 
Notebook number: 
5
Notebook pages: 
74-75

[s] 74

B. Poppius, Sarek 1907.

1292 12/VIII Säkokhyddan (Lemmermann)
1293-1294 13/VIII sydsluttningen af Pårte (Lemmermann)
1295 10/VIII på björkstock i hyddan vid Rapaure (Lemmermann)
1296-1322 31/VIII bland örter i björkskogen nedanför Skårkas.
1323-1342 25/VII i svämmområdet vid Rapaädnos utflöde i Laidaure.
1343-1370 Kåtockjock 22/VII, från lågväxta Salices, öfre gråvidereg.
1371-1373 Rapaure 28/VII i små stagnerande vattensamlingar inom svämmområdet.
1374-1378 Säkok 20/VII i videregionen.
1379-1388 Atktsek 26/VII.
1389-1391 20/VII Säkok i björkregionen.
1392-1403 31/VIII Rapadalen vid Stuor Skårkas, under mossa och löf vid Salix -buskar på sandgrung inom svämmomr.
1404 31/VIII Rapaadalen vid Stuor Skårkas, på träsvamp på björk.
1405 28/VII Rapaure i älfven på sandig botten.
1406-1407 28/VII Rapaure i små stagnerande vattensamlingar i svåmmomr.
1408-1413 28/VII Rapaure på slammiga stränder bland Carices.
1414-1416 28/VII Stuor Skårkas under stenar på sydsluttningen i nedre videregion.

[s] 75

B. Poppius, Sarek 1907.
1417-1418 Stuor Skårkas 28/VII i Archangelica blommor 1417 i björk- 1418 i nedre videregionen.
1419-1436 Aktsek 26/VII
1437-1450 Kåtokkjokk 22/VII
1451-1453 23/VII Kåtokkjokk se ant. ab.
1454-1463 21/VII vid hyddan i dödä lemmelkroppar
1464 22/VII under mossa i uttorkad vattensaml. i lafreg. på Järta.
1465-1469 22/VII under stenar vid fjällbäck på Järta.
1470-1492 Aktsek 26 juli.
1493-1505 Rapaure 28 juli.
1506-1535 Aktsek 26 juli.
1536-1545 24/VII från Salices på svämmlandet vid Rapaädnos utflöde i Laidaure.
1546-1548 21/VII vid hyddan, flygande.
1549-1550 21/VII vid hyddan, i lemmelkroppar.
1551-1555 Aktsek 26 juli.
1556-1560 Pårte 25/VIII se ant. för denna dag.
1561 Rapadalen nedanför Piellatjåcko under mossa i svämmområdet, 14 augusti.

XML file: 

User login

Languages