n5-040.JPG

Page image: 
Notebook number: 
5
Notebook pages: 
76-77

[s] 76

B. Poppius, Sarek 1907
1562-1568 Svämmområdet i Kukkisvagge 18 VIII, under Empetrum på sandkullar.
1569 25 VII Svämmlandet vid Rapaädnos utflöde i Laidaure.
1570 18 VIII Öfversvämmningsområdet i Kukkisvagge under Empetrum på sandkullar.
1571-1572 26 VIII under barken af större björkar s. om hyddan.
1573 29 VIII i björkskog s. om hyddan.
1574-1581 22 VII Kåtokkjokk i öfre videregionen.
1582 21 VII i humlebo, vid hyddan
1583 Kåtokkjokk 22 VII i öfre videregionen
1584-1593 Aktsek 26 VII
1594-1599 Rapa-deltat 26 VII Staphyl. på svämmsand, Hem. på Salix
1600 26 VIII i småsjöarna söder om hyddan
1601-1614 Pårte 25 VIII se ant. för denna dag.
1615-1616 Söder om hyddan, 2 VII under stenar.
1617 Videregionen vid vadstället öfver Kåtockjock 21 VIII
1618-1621 3 VII öfversta videreg. på Pårte, Vaccinium uliginosum.
1622 29 VI öfre björkreg. på Pårte i blommor af Aretostph.-alpinus
1623 29 VI öfre björkreg. på Pårte, Salix lanata

[s] 77

B. Poppius, Sarek 1907.

1624-1629 3 VIII i småsjöarna vid Piellawaratsj bl. Sphagna vid stranden.
1630-1633 5 VIII öfre videregionen under stenar på vegetationsrik sluttning af Sarvetjåkko.
1634 1 VIII i liten fjällsjö i passet öster om Låddepakte (Suovvavagge) se anr. för 1/VIII.
1635-1636 Rapadalen vid Låddpakte på Aconitum i björkregionen
1637 13 VII på Silene acanlis i gråvidereg. på Pårte.
1638 6 VIII Sarvetjåkko i videregionens öfre del, Phyllodoce.
1639 13 VII Pårte, flygande i gråvideregionen.
1640 5 VIII Sarvetjåkko, öfre gråvideregionen på vegetationsrik sluttning.
1641 Se ant. Sarekwaratsch 18 VIII.
1642 17 VIII Sarekwaratsch, nedre lafregionen.
1643-1647 17 VIII se ant. 1-2 för 17/VIII.
1648-1674 14 VIII Rapadalen vid Piellatjåkko under hufvudsakligast Marchantia inom svämmområdet.
1675-1676 1679, 1681-1682 Rapanre, 28 VII under stenar i nedre videreg. på Skårkas, 1678 i Archangelica-blommor, 1677, 1685-1686, 1689 i under björkbark; 1687-88 se 1675; 1680, 1683 i björktickor, 1884

XML file: 

User login

Languages