n1-027.JPG

Page image: 
Notebook number: 
1
Notebook pages: 
50-51

Woldstedt, 1865, Norra Karelen (Ilomants) alla insektordn
2554-55. Juli 22. i rummet
2556-58 — 22. på Rönn.
2559-60 — 22. — fuktiga ängar
2561-62 — 22. — Spiraea ulmaria
2563-64 — 22. — umbellater.
2565-82 — 22. — gräs, örter och buskar
2585-86 — 22.
2587-2611 — 23-26. Carelia borealis.
2612 — 25. Kihtelysvaara på blad af Hägg
2613 — 25. D

Polvijärvi Sn
2614 — Juli 26.
2615-31 — 27. vid en pöl å Höytiäinens tillandningar
2632-45 — 27. på umbellater å D(?)
2646-50 — 27. — alar.
2651-54 — 27. — björkar.
2655 — 27. — fuktiga ställen
2556-59 — 27. — Höytiäinens tillandningar.
2660- 61 — 27. — en umbellat.
2662-64 — 27. — örter och gräs.
2665-66 — 27. —
2667-68 — 27. i skogslunder
2669-71 — 28. på alar
2672 — 28. — björkar
2673-80 — 28. bl. gräs och örter.
2681-83 — 28. på fuktiga ställen
2684-2712 — 28. — umbellater
2613-2714 — 28. — sandiga ställen
2715-2718 — 28.
2719-2727 — 29. på skogsängar.
2728 — 29. — alar.

alla insektordn. (Polvijärvi) Norra Karelen 1865. Woldstedt
2729-2731 Juli 29. på fenster
2732 — — 29. i skog.
2733-42 — 29. bland gräs och örter
2743-56 — 29. å umbellater.
2757-59 — 29.
2760 — 26-28.
2761 — 29. inne i rummet
2762-2831 — 12.31. Carelia borealis. (Ilomants & Polvijärvi)

Polvijärvi Sn
2832 — Juli 31. bl. gräs och örter
2833 — Aug. 1.
2834-36 — 1. på björkar.
2837 — 1. — alar
2838 — 1. — Salices
2839 — 1. — en vägg
2840-41 1.
2842-46 — 2.
2847-49 — 2. på alar
2850- — 2. — en vedtrafve
2851 — 2 bl. gräs och örter
2852 — 2. å björkar
2853-56 — 2. — umbellater
2857-60 — 3.
2861-67 — 4. å fuktiga ängar i närheten af en bäck
2868 — 4. bl. gräs och örter
2869-77 — 5.
2878-84 — 5. på umbellater
2885-88 — 5. — Salices & Betula
2889 — 5. — Ranunculus blr.
2890-96 — 5. — alar.
2897-99 — 7. — umbellater
2900-2906 — 7. bl. gräs & örter.

XML file: 

User login

Languages