n1-028.JPG

Page image: 
Notebook number: 
1
Notebook pages: 
52-53

Woldestedt. 1865. Norra Karelen (Polvijärvi) Alla insektordn.

2907-2910 Augusti 7. på alar
2911. - 7. - D.
2912. - 7. på en gärdesgård
2913-17. - 7. i hagar och skogstrakter
2918-23 - 7.
2924-25. - 9.

Juuga
2926. Aug. 10
2927-30. - 11. på Björkar
2931-33. - 11. - umbellater
2934-36. - 11. - Salices
2937. - 11. - en fuktig äng
2938-43. - 11. - alar
2944-53. - 11. - skogsbackar å Melampyrum Rubus saxat. Geranium etc.
2954-56. - 11. på en torr skogsbacke
2957. - 11. - Rönn å stranden af en fors
2958. - 11. - Chrysanth. Leucanth.
2959-60. - 11. - en skogsbacke
2961-62. - 11. vid en fors
2963-86. - 11. bl. gräs och örter
2987-89. - 11. vid en fors
2990-99. - 11.
3000. - 10.
3001-3053. - 12.
3054-59. - 15. Nurmis Sn
3060-65. - Carelia bor.

Pielis Sn
3066-85. Aug. 15
3086-87. - 16.

Alla insektordn. Norra Karelen (Pielis) 1865 Woldstedt

3088-3101. Aug. 16. bl. gräs & örter
3102-3116. - 16. å skogbevuxna sidländta ställen
3117. - 16. å rågax
3118-19. - 16. - alar
3120-30. - 16. - ormbunkar i skogsdungar
3131-42. - 17. - skogbevuxna sidländta ställen
3143-70. - 17. bl. gräs och örter
3171. - 17. på en umbellat
3172-74. - 17. - alnus
3175. - 17. - Betula
3176. - 17. - gran
3177-79. - 17.
3180. - 17. på ett sandigt ställe
3181. - 17. - fenster
3182-84. - 17. i skog
3185. - 18. på fenster
3186-93. - 18. bl. gräs & örter
3194-97. - 18. på Björk
3198-99. - 18. - umbellater
3200-201. - 18. - Rönn
3202. - 18. - Asp
3203-10. - 18. - sidländta ställen, skogiga
3211-19. - 19. bl. gräs vid en åstrand
3220-21. - 19. bl. gräs och örter
3222-29. - 21. å fuktiga ängar
3230-31. - 21. å en äng (in copula)
3232-38. - 21. i en skogsdunge å Geranium, Spiraea etc.
3239-46. - 21.
3247-3391. Juli 31. - Aug. 22. (Polvijärvi, Juuga, Pielis, Nurmis)
3392. Aug. 22. Pielis i ett rum
3393-3400. - 23. bl. gräs & örter å åkerrenar
3401. - Aug. 26. Eno
3402. - 27. Pielis Heinävesi

XML file: 

User login

Languages