n5-043.JPG

Page image: 
Notebook number: 
5
Notebook pages: 
82-83

[s] 82

Richard Frey. Sommaren 1914.
[sininen lappu, johon painettu numerot 24 ja 25] (Blå lutande nummerlappar)

1-2 H:fors, Bot. trädgården, 29 IV.
3-41 Helsinge, Malm, 30 IV, mest å blommande sälg, samt med slaghåv i gräs, barrskog. 22-24 sittande i sandgrop.
42-115 Hoplaks, 19 V Åt storängen till från stationen (hos L J-n.) mest å Salices samt i gräs längs en bäck, Rhamph. å Salix livida; Autho. no 57860 vaktade på Audrena trimerana och Halictus sp. Tachinid. no 56 vaktade vid ingången till ett Porupilus-bo.
116-175 Degerö, 20 V.
176-184 Säynäjärvi sjö, 15 VI.
185-283 Kangasala, Pyysalo, 16 VI. -28 VI.
284-325 Kangasala, 29 VI.

[s] 83

Richard Frey Sommaren 1914

326-419 Kangasala, början av juli
420 Kangasala, 18 VII på ett blad.
421-452 Säynäjärvi, mitten av juli.
453-493 Pyysalo mitten av juli.
494-496 Kangasala kyrkoby.
497-547 Pyysalo juli, å fönsterrutor.
548-562 Pyysalo juli, i gräs.
563-635 Kangasala, Heräämaa samt längs en från denna sjö utfallande bäck.
636-752 Kangasala, träsk, samt hummig bäck bakom Lihasula (Onoclea, Solanum) e.m.
753-901 Kangasala, 26 juli.
902-956 Ätsäri, 28 juli Inha, Salmela, Dödsviken etc.
957-980 Ätsäri, 28 juli Inha, söderut längs järnvägslinjen.
981-1078 Ätsäri, 29 juli kring Myllymäki.
1079-1083 Ätsäri, 29 juli Inha, Toikunsaari.
1084-1137 Ätsäri, 30 juli Inha, Salmela.
1138-1223 Kangasala, under juli mellan Pyysalo och Säynäjärvi (huvudsakl. trollsländor)

XML file: 

User login

Languages