n5-044.JPG

Page image: 
Notebook number: 
5
Notebook pages: 
84-85

[s] 84

Richard Frey. Sommaren 1915.
[vaaleanruskea paperipala, johon painettu numero 1002] (Gråljusbruna, lutande nummerlappar.)

1-70 Helsinge, Malm, 6 maj.
71-130 Helsinge, Hoplaks till Munksnäs, 9 maj 76-113 genom sållning av takhalm; 114-130 genom sållning av löv etc.
131-155 Helsinge, Vanda å, 13 maj, mest med såll.
156-306 Lojo, längs stranden av Lojo sjö invid kyrkbyn mot Ojamo källor 5 juni.
307-317 Lojo, SOLhem, på gran; parasitstekeln lever sannolikt på Gastrodes abietis, 5 juni.
318-338 Lojo, kyrkobyn, på utsipprande saft av avhuggna björkstammar, 6 juni.
339-405 Lojo, Tytyri kalkberg, 7 juni.
406-407 H:fors juni.
408-413 Helsinge, Åggelby, 18 juni.

[s] 85

Richard Frey. Sommaren 1915.

414-487 Helsinge, Hoplaks-Mejlans, 26 juni.
488-517 Mäntyharju, 26 juli
518-565 Mäntyharju, 27 juli
566-579 Mäntyharju, gården, 28 juli
580-628 Mäntyharju, lövängar 28 juli
629-644 Mäntyharju, vid träsket, 29 juli.
645 H:fors juli, på fönsterruta.
646-653 Grankulla, 3 augusti vid Gallträsket å sandstrand.
654-735 Grankulla 4 aug. delvis å Angelica silvestris, släphåv.
736-772 Grankulla 4 aug. Grännäs-udden, ek, lind.
773-792 Grankulla 8-11 aug.
793 Grankulla 11 aug. bo i en gammal tallstubbe.
794-815 Grankulla 14 aug. å Angelica silvestris.
816 Grankulla 22 aug. lever i mycetophilid larver.
817-841 Grankulla 23 aug.
845-919 Helsinge, 26 aug. till Kottby-Vanda å, mest med släphåv.

XML file: 

User login

Languages