n5-045.JPG

Page image: 
Notebook number: 
5
Notebook pages: 
86-87

[s] 86

920-967 Helsinge Kottby – Vanda å, med såll hö.
968-1074 Helsinge Vanda å – Kottby – Fredriksberg.
1075-1116 Helsinge 17. X., Esbo station, vid Kasberget.

[s] 87

Richard Frey. Sommaren 1916.

[Vihreä esimerkkilappu jossa numero] 3720 (Gröna, lutande nummerlappar.)

1-3 Grankulla, 24. IV.
4-5 Helsinge, Munksnäs, 26. IV.
6-78 Helsinge, Malm, 7. V.
79-114 Helsinge, Vanda å, Fredriksberg, 10. V.
115-259 Grankulla, Esbo träsk, 19. V.
260-331 Gammelstaden – Viks ladugård – Malm begravningsplats, 28. V.
332-351 H:fors, Bot. trädgården. 1. VI, på Hesperis, Sisymbrium, Armoracia.
352-359 Esbo, Breidablick, 7. VI.
360-362 Esbo, å rädisplantor.
363-409 Esbo, Kasberget, på blommor.
410-443 Esbo, med såll vid stranden av Esbo träsk nedanför Kasberget.
444-453 Esbo, Breidablick. 10. VI, Troscus svärmade på unga rönnar.

User login

Languages