n5-046.JPG

Page image: 
Notebook number: 
5
Notebook pages: 
88-89

[s] 88

Richard Frey Sommaren 1916

454-467 Esbo, 11. VI, Breidablick, Phyllotreta allmän å unga raps- eller rädisplantor, Baryodma nedanför på marken, jagar möjligen jämte Bomb. lampros dess larver.
468-478 Esbo, Breidablick, 12. VI.
479-482 Kyrkslätt, Masaby, 12. VI.
483-502 Esbo, Breidablick, 13. VI, mest å Taraxacum och Barbarea.
503-512 Esbo, 14. VI. å Salix.
513-515 Esbo, 14. VI. Breidablick.
516-520 Esbo, 15. VI. Breidablick i bo av Lacius fuliginosus.
521-551 Esbo, 15. VI. på blommor av Authriscus silvestris.
552-660 Esbo, 19. VI. längs järnvägen mot Köklaks.
661-677 Esbo, 20. VI. Kasberget.
668-690 Esbo, 24-25. VI. Breidablick.
691-705 Esbo, 26-29. VI. Breidablick.

[s] 89

Richard Frey Sommaren 1916.

706-710 Kyrkslätt, Masaby, 30. VI.
711-744 Kuopio, Valkuinen, Alavo 4 juli.
745-758 Kuopio, Valkuinen, Alavo 5 juli.
759-761 Kuopio, Puijo, 6 juli.
762-773 Kuopio, Valkuinen, 7 juli.
(774 Esbo, utkläckt ur bladkokong å Sorbus aucuparia.)
775-778 Kuopio, svärmade om aftonen.
779-825 Kuopio,
826-872 Kuopio, Mustilampi till Sammakkolammet
873-998 Kuopio, söder om Siikalahti, 12 juli.
999 Nilsiä, Strömdalsbruk, längs smalspåriga järnvägslinjen, 14 juli.
1000-1076 Nilsiä, kyrkoby, 15 juli, tidigt på morgonen på den gamla begravningsplatsen med släphåv, Rumex acetosella -vegetation.
1077-1148 Nilsiä, Huutava holoma, dalgång och källsprång från Tahkomäki, 15 juli.
1149-1206 Nilsiä, Huutava holoma, 15 juli, vid ett torp i närheten.

XML file: 

User login

Languages