n5-049.JPG

Page image: 
Notebook number: 
5
Notebook pages: 
94-95

[s] 94

Richard Frey. Sommaren 1917

294-300 Taivalkoski, 8 juli juni, å Salices etc. vid stranden av Koudisjärvi invid Sukee gästgiveri.
301-318 Taivalkoski, 7 juli juni, sållning af Formica rufa-stackar, efter Kariniemi.
319-323 Kuusamo, Kuoliojärvi, 8 juli juni.
324-403 Kuusamo, Kuusamo kyrkby, 9 juli juni, norrut vid Niilo-oja, dels med håv i ån el. vid densamma, dels med såll vid stranden av Niilojärvi.
404-455 Kuusamo, kyrkoby 10 juli juni söderut mot Tolpaniemi, björkhage, Salices.
456-503 Kuusamo, kyrkoby 11 juli juni, 6 km. norrut, enformiga tallmoar, dipt. på sandstrand vid en liten sjö. Vatteninsekt. från Niilooja.
504-524 Kuusamo, kyrkoby på samma exkursion med såll av salixlöv etc. vid Tatankijoki.
525-664 Kuusamo, 12 juli juni NO mot Piskamo, små kärr, sållade under tallbark.

[s] 95

Richard Frey. Sommaren 1917.

665-694 Kuusamo, 13 juli juni under resan ö-ut vid Kuntijärvi på e.m.
695-763 Kuusamo, Nuorunen, 14 juli juni. med släphåv dels på vattensaml., dels i dem med vattenhåv.
764-767 Kuusamo, Aittokumpu gård vid Tavajärvi den 14 juli juni
768-919 Kuusamo, Aittokumpu gård 15 juli juni på större kärr och dalgångar NV om gården, blom. Salix och Caltha.
920-944 Kuusamo, Kuusinkijoki invid Pohjola by, e.m. 15 juli juni
945-954 Kuusamo, Kuusinkijoki på fönster å gästgiveriet (Käkelä. 15 juli juni.
955-1167 Kuusamo, Paanajärvi, 16 juli juni, vid Kauppela gård.
1168-1280 Kuusamo, Paanajärvi, 17 juli juni Ruskeakallio och vid Rajala gård nedanför den vid stranden av Paanajärvi.
1281-1422 Kuusamo, Paanajärvi, 18 juli juni, Kauppela, mynningen av Oulankajoki.
1423-1509 Kuusamo, Paanajärvi, 19 juli juni uppför Sovajoki (Tervajoki till Tervajärvi, under stenar etc. vid forsarna.

XML file: 

User login

Languages