n5-050.JPG

Page image: 
Notebook number: 
5
Notebook pages: 
96-97

[s] 96

Richard Frey. Sommaren 1917.

1510-1622 Kuusamo, Paanajärvi 20 juni, ovanom Ruskeakallio-branten på blommande Prunus padus.
1623-1697 Kuusamo, Paanajärvi, [20 juni,] samma dag på e.m. uppför Mäntyjoki sand på ett kärr vid densamma bakom Rajala ävensom vid Rajala gård.
1698-1985 Kuusamo, Paanajärvi 21 juni, undersökte närmare samma kärr vid Mäntyjoki bakom Rajala, som föreg. dag. å Caltha, blom. Prunus, Salices, etc.
1986-2075 Kuusamo, Paanajärvi, 22 juni, vid Kauppela gård å Populus tremula.
2076-2118 Kuusamo, Paanajärvi 22 juni, Kauppela, stranden av Paanajärvi etc.
2119-2146 Kuusamo, Paanajärvi 23 juli juni, längs Oulankajoki.
2147-2326 Kuusamo, Juuma, 24 juni, i Jäkälävuoma.
2327-2389 Kuusamo, Juuma, 24 juni, i Hautaniitty och Lammasvuoma.
2390-2402 Kuusamo, 24 juni, hemma vid Alajuuma gård.

[s] 97

Richard Frey. Sommaren 1917.

2403-2532 Kuusamo, 25 juni, ny undersökning av Lammasvuoma och Hautaniittyvuoma
2533-2586 Kuusamo, 25 juni, i Jäkälävuoma.
2587-2611 Kuusamo, 25 juni, hemma vid Juuma by.
2612-2628 Kuusamo, 26 juni, i ett kärr invid Lammasvuoma samt i själva dalen.
2629-2646 Kuusamo, 26 juni, med såll i Lammasvuoma.
2647-2658 Kuusamo, 26 juni, hemma vid byn, med såll vid standen av Alajuuma järvi.
2659-2669 Kuusamo, Paanajärvi, 20 juni vid Ruskeakallio med såll.
2670-2813 Kuusamo, 27 juni Juuma-Säkkilä-Rukatunturi mest å kärr, samt vid Säkkilänjärvi å strandäng och blommande Sorbus aucuparia.
2814-2832 Kuusamo, 27 juni, å sandstrand vid Säkkilänjärvi.
2833-2870 Kuusamo, 27 juni, Rukatunturi inom regio alpina.
2871-2900 Kuusamo, 27 juni, Aikkila gästgiveri om aftonen kopulerande Rhamphomyia-arter med dess rov ♀ ♀ under kopulationsakten förtärde. Se närmare resekladden!

XML file: 

User login

Languages