n5-078.JPG

Page image: 
Notebook number: 
5
Notebook pages: 
152-153

[s] 152

Håkan Lindberg. Petsamo 1929.

54 Yläluostari, (kärrundersökn. 3) 7. 7.
55 Yläluostari, Elaphrus, Amara, Auchomenus på torvgrund Ö om klostret. Bemb. Och små staph. på sandig, småstenig strand vid en biälvs inlopp i Petsamonjoki just invid klostret. 6. 7.
56 Yläluostari, sålln. På fuktigt ställe under en källa just vid Petsamo -älven 6. 7.
57 Yläluostari, på lerig och smått sandig strand av älven vid klostret. 7. 7.
58 Yläluostari, med slaghåv på Trollius- och Geramium lövängar, något även på buskar. 6. 7.
59 Yläluostari, strand av älven, där glatt Bemb. och Stenus jämte liten Atheta och Gnypeta talrikast. Ej just B. bipunct. B. rupestre sparsm. något på Salix. 6. 7.

[s] 153

Håkan Lindberg. Petsamo. 1929.

60 Kuvernöörinkoski, björksvamp, 25. 7.
61 Kuvernöörinkoski, gammalt hö och excrem. I stall, sållning, 25. 7.
62 Kuvernöörinkoski, 25. 7.
63 Kuvernöörinkoski, tall, 25. 7.
64 Haukilampi, vattendjur i liten bukt av sjö. Stenus och mindre Olophrum i vatten. Dessutom kvantit. På Salix sp. på liten myr invid strand och omgiven av björkskog. Där Anthobier och Elaterider. 10. 7.
65 Yläluostari, vattenbobbor i puss invid klostret ganska rikt bevuxen med sumpsväxter ca. 2 m. lång, 5 m. bred. I övrigt på lerstränder av älven & om klostret. 5. 7.
66 Pummanki, under Fucus vid havsstrand. 18. 7.
67 I Karhujärvi (Pummanki) och i en bäck till denna. 17. 7.

XML file: 

User login

Languages