n5-079.JPG

Page image: 
Notebook number: 
5
Notebook pages: 
154-155

[s] 154

Håkan Lindberg. Petsamo 1929.

68 Parkkino, i hästspillning på sandstrand 11. 7.
69 Peuravuono, under stenar i puss på havsklippa, 14. 7.
70 Vuoremi, längs stranden av älven ett stycke uppåt land. 12. 7.
71 Peuravuono, Under Fucus. Trifona på husvägg 15. 7.
72 Parkkino, på grässtrand under stenar med såll vid bäck från Sairaalantunturi 16. 7.
73 Yläluostari, dytiscider från dike i björkskog. Mycket löv i bottnen. Trogophloens o. någon Stenus på lerstrand av liten bäck, kommo fram, då gropar gjordes i leran, 5. 7.
74 Yläluostari, vattenbobbor i puss i närheten av älven N om Yläluostari, pussen i sandgrop, sand- och grästuvsstrand, sålt djup. I Elater, 1 Rhagonycha, 1 3-fasciata på Betula nana 8. 7.

[s] 155

Håkan Lindberg. Petsamo 1929.

75 Yläluostari, 23. 7.
76 Yläluostari, lerstrand N om hotellet, 5. 7.
77 Parkkino, på sandstrand vid Hagelbergs, under gammal hästspillning, under stenar o. dyl, samt under Empetrum. Under alla fanns ungf. samma saker. Endel djur på stolpar och väggar. 11. 7.
78 Pummanki, under löv, sållning, ca 130 m 19. 7.
79 Yläluostari, 23. 7.
80 Pummanki 20. 7.
81 Yläluostari, stranden av älven (1:sta kärrunders. Betula nana 1/2 tim.) 5. 7.
82 Haukilampi, sålln. I renstall bland hö och gamla excrem. 10. 7.
83 Haukilampi, på väggar, smärre staphyl. På sandstrand (se 127) Några Stenus från vattenpuss invid (se 64.) 10. 7.
84 Haukilampi, bland löv under vide och Bet. nana alpin. reg. rätt torrt, 9. 7.

XML file: 

User login

Languages