n5-080.JPG

Page image: 
Notebook number: 
5
Notebook pages: 
156-157

[s] 156

Håkan Lindberg. Petsamo 1929.

85 Haukilampi, bland löv och dyl. invid smältande snö alpin. reg. 9. 7.
86 Yläluostari, sålln. bland löv o. dyl under vide och björk bland löv på öppen löväng, 6. 7.
87 Parkkino, sålln. bland löv o. dyl. i björkskog 30. 6.
88 Kuvernöörikoski, tallmur (kärrunders. 1/2 tim.) 25. 7.
89 Pummanki, sålln. av hö. Oxypoda. under sten, 18. 7.
90 Kolttaköngäs, 21. 7.
91 Parkkino, hästexcrem. 16. 7.
92 Peuravuono, bäckstrand
93 Yläluostari, björksvamp och stubbe, 23. 7.
94 Vuoremi, sålln. av löv o. dyl. invid bäck från fjället, på branten, 13. 7.
95 Sålln. av häst- och koexcrem. på sandbotten strand vid botten av Petsamofjorden (proportion riktiga) Aphodius dock talrikast 1. 7.

[s] 157

Håkan Lindberg. Petsamo 1929.

96 Parkkino, Sairaalatunturi, sålln. av videlöv i alpin. reg. ca 150 m. på plats där snön just smält bort. 1. 7.
97 Yläluostari, här och var på sank mark invid klostret Apion, Gastrophysa på Rumex, Sitona på Astragalus. 7. 7.
98 Parkkino, sålln. av Fucus på sandstrand, små Fucus-hopar, 16. 7.
99 Pikku-Maattivuono, sålln. av Fucus på strand i bottnen av fjorden, 15. 7.
100 Haukilampi, i koexkrem. på gästgivergårdens nivå, 8. 7.
101 Haukilampi, reg. alp. rished med Empetrum o. Arctost. på sandig eller torr grund. Sparsamt av allt. 9. 7.
102 Kuvernöörikoski, tall, 24. 7.
103 Pummanki, 100-200 m. 19. 7.

XML file: 

User login

Languages