n5-081.JPG

Page image: 
Notebook number: 
5
Notebook pages: 
158-159

[s] 158

Håkan Lindberg. Petsamo 1929.

104 Salmijärvi, vid byn, på ängsbackar, i tallskog och på myr. 26. 7.
105
106 Vuoremi, 12-13. 7.
107 Heinäsaaret, 21. 7.
108 Salmijärvi, under Salix på strand av sjön, 30. 6.
109 Parkkino, under Empetrum på havsstrand Endel tagna på björk på Kaakkuri-sidan, 30. 6.
110 Kuvernööri, i hö o. dyl. 24. 7.
111 Sålln. av löv o. dyl. just invid snöfläck på toppen av Spasitjelnaja, 4. 7.
112 Sålln. av tuvor av Arctostaphylos alpinus o. Empetrum på fjäll, Vuoremi, 13. 7.
113 Yläluostari, nedanom Spasitjelnaja, sålln. under vide på torvgrund, 4. 7.

[s] 159

Håkan Lindberg. Petsamo 1929.

114 Yläluostari, sålln. i björkskog under al och vide bland löv, 4. 7.
115 Kaakkuri, sålln. av tång och annan bråte invid stranden av en å i björkskog rätt nära Porovaara Läget öppet mot fjorden, 3. 7.
116 Vuoremi, Sålln. på älvens nivå bland löv av vide och björk, 13. 7.
117 Yläluostari, Spasitjelnaja, på de högst stående tallarna, 4. 7.
118 Spasitjelnaja, i vatten på toppen av fjället torvgrund, 4. 7.
119 Parkkino, på Sairaalantunturi, under Salix o. a. buskar invid forsande bäck. 30. 6.
120
121 Paikkino, på ängsmark och vide, björk, 3. 7.
122 På olika ställen mellan Salmijärvi och Yläluostari, 1. 7.

XML file: 

User login

Languages