n5-082.JPG

Page image: 
Notebook number: 
5
Notebook pages: 
160-161

[s] 160

Håkan Lindberg. Petsamo 1929.

123 Pikku-Maattivuono, strand, under stenar o. dyl. 15. 7.
124 Å strand mellan Parkkino och Trifona under tång på sandig grund eller bland småsten. (allt tillvaratag.) 2. 7.
125 Parkkino, på dött lamm på sandgrund invid strand av fjorden (proportionerna) 2. 7.
126 Peuravuono, Fucus, 14. 7.
127 Haukilampi, på strand av sjö N. om Haukilampi gästgiv. på dess nivå, Astycops, Stenus, Philonth. och flere små staph. Vattenbobbor i smärre vatten med slambotten i närheten, 8. 7.
128 Kuvernööri, koexkrem. i björkskog, 2. 7.
129 Kuvernööri, gammal hö, sålln. i gammal lada och bastu, vattendjur på vägen mellan Yläluostari och Salmijärvi, 2. 7.

[s] 161

Håkan Lindberg. Petsamo 1929.

130 Parkkino, på stranden av botten av fjorden, under stenar, bräden o.s.v. på torr mark, sand både vid stranden och högre upp. -På gräsgrund längre åt Ö, under stenar. -Dichirotr., Erirrhin., Dyschir., små staphyl. Bemb. rys. Dichir. Deutschi o.s.v. (allt taget) Otiorr på torrare grund. Phyt. på Salix (proport.) 2. 7.
131 Pummanki, ca 200 m. 19. 7.
132 Vid Jakobsälv på norska sidan, 13. 7.
133 Trifona, sålln. av Fucus på strand, 11. 7.
134 Peuravuono, 13-14. 7.
135 Mellan Yläluostari och Sapsitjelnaja björksvampar (1 ex. Hydr. pal. 1 ex. Gyrin., exx. av arcticus o. bipustul. i en sjö med hård botten nära toppen. Mycetopor. Eremovoris, nära topp. 4. 7.

XML file: 

User login

Languages