n1-032.JPG

Page image: 
Notebook number: 
1
Notebook pages: 
60-61

Grönvik. 1865. Norra Karelen (Eno). Alla insektordn.

1267. Juli 6. på gärdesgårdar
1268-1270. - 6. i flygten
1271. - 6. på björk
1272. - 7. - hästar
1273-1286. - 7. - en lågländ äng

Ilomants Sn
1287-1289. Juli 8. på kärrängar
1290-1296. - 11. i en båt
1297-1300. - 11. på åkerrenar
1301-1315. - 11.
1316-1328. - 12. på gräs och örter
1329-1330. - 12. - en vägg
1331-1332. - 12. - albuskar
1333-1334. - 12. i flygten
1335. - 12.
1336-1343. - 13. på fuktiga lågländta ställen på Carices vid vattenpöle
1344-1349. - 13. - torra st. i solsken
1350. - 13. - lågländta st. på en trädstamm
1351-1353. - 13.
1354. - 13. - marken bland gräs
1355-1395. - 13. - gräs och örter
1396-1400. - 14. - gärdesgårdar
1401-1412. - 14. - Rönn
1413-1414. - 14. - väggar
1415-1419. - 14. - torra öppna sidländta ställen i solhett
1420-1464. - 14. - gräs och örter
1465-1471. - 14. - D D.
1472-1474. - 15. - lågländta st. å stenar i solhett
1475-1482. - 15. - vattendränkta ställen

Alla insektordn. (Ilomants) Norra Karelen 1865. Grönvik

1483-1501. Juli 15.
1502-1518. - 16. å lågländta ställen bl. ymnigt gräs
1519. - 17. på Ranunculus
1520-1526. - 17. - vedstaplar
1527. - 17.
1528-1536. - 17. på rönn
1537-1547. - 17. D D
1548-1565. - 18. på björk
1566-1569. - 18.
1570-1575. - 18.
1576. - 18. på salices
1577. - 18. - vedstaplar
1578-1583. - 18. - hallonbuskar
1584-1590. - 18. - nässlor
1591. - 18.
1592. - 18. på fenster
1593-1615. - 18. bl. gräs och örter
1616-1624. - 19.
1625-1638. - 19. å igenvuxna åkrar
1639-1642. - 19. - sanka gräsiga stränder m. m.
1643-1652. - 19. - sidländta ställen, och torra backar
1653-1663. - 19. - ängar med videbuskar
1664-1679. - 19. - Cerefolium sylvestre
1680-1699. - 19. - sidländta st. gräs och örter
1700-1701. - 20. i sandgropar
1702-1708. - 20.
1709-1710. - 20. på sjöstränder
1711-1715. - 20. - fuktiga ängar
1716-1728. - 20.
1729-1751. - 20. bl. gräs , Cerefolium m. fl. örter
1752-1762. - 21. bl. gräs m. m. å en begrafningsp.
1763-1772. - 21. D D. å backar med björkskog
1773-1774. - 21. å Artemisia

XML file: 

User login

Languages