n5-090.JPG

Page image: 
Notebook number: 
5
Notebook pages: 
176-177

[s] 176

Insekter insamlade av A. Wegelius

261 Raseborg
262 Hattula

1909
Blå-Gröna nummerlappar.
1-493 Hattula
494-504 Orivesi
505-535 H:fors
536-578 Hattula
579-819 Hattula
820-835 H:fors

1910
Blå-Gröna nummerlappar (forts. fr. föreg. år)
836-1533 Hattula
1534-1603 Tvärminne
1604-1672 Hattula

[s] 177

Insekter insamlade av A. Wegelius.

1673-1695 Björneborg
1696- Hattula

1911
Gula nummerlappar (forts. fr. föreg.år)
1-3 Vånå
4-78 Hattula
79-101 Tvärminne
102-174 Helsinge (Ånäs)
175-496 Hattula

1912.
Gula nummerlappar (forts. fr. föreg. år)
497-525 Hattula
526-541 Birkkala
542-1141 Hattula

User login

Languages