n5-091.JPG

Page image: 
Notebook number: 
5
Notebook pages: 
178-179

[s] 178

Insekter insamlade av A. Wegelius.

1142-1149 Vånå? Janakkala?
1150-1471 Hattula
1472-1504 Norge
1505-1510 Åbo
1512-1616 Sverige

1913 Bruna nummerlappar.
1-15 T:fors
16-177 Hattula
178-193 Orivesi
194-211 Kuru
212-218 Sideby
219-261 Hattula

1914. Bruna nummerlappar (forts. fr. föreg. år)
262-298 Hattula

[s] 179

Insekter insamlade av A. Wegelius

299-376 Åland
377 Åbo
378 Korpo

1916 Vita nummerlappar med bläcksträck.
1-598 Vånå
599-626 Hattula
627-1000 Vånå
1001-1270 Hattula

1917 Gula nummerlappar med bläcksträck.
1-662 Hattula
663-697 Vånå
698-1361 Hattula

User login

Languages