n6-024.JPG

Page image: 
Notebook number: 
6
Notebook pages: 
46-47

[s] 46

W. Hellén. Utöarna i Finska viken. 1932
(Rödvioletta lappar.)

4401-4730 Hogland 17-25.6.
4731-4879 Seiskari 9-10.6.
4880-5000 Tytärsaari 5.6.

(Rödvioletta lappar överstrukna med rött sträck.)

1 - 152 Tytärsaari, 5.6.
153 - 366 Seiskari, 15-19.7.
367 - 545 Tytärsaari, ängar, torra backar, trädgård i västra delen, 29.7.
546 1199 Tytärsaari, 1-5.8.
1200 - 1695 Seiskari, dyn - sumpmarken, 19.7.
1696 - 2158 Penisaari, 24.7.
2159 - 2196 Seiskari, på saften av skadade björkar, ängar, 22.7.
2197 - 2339 Seiskari, Tikrinki laguner, 22.7.
2340 - 2530 Seiskari, Tikrinki laguner, på tall, 20.7.
2531 - 2819 Seiskari, dynsump, 19.7.
2820 - 2826 Seiskari, Kiusoori 18.7.
2827 - 2891 Seiskari, Tikrinki laguner och fyrbåken, 21.7.

[s] 47

W. Hellén. Utöarna i Finska viken. 1932
(Rödvioletta lappar med rött sträck.)

2892 - 2989 Seiskari, trädgård, strand, 20.7.
2990 - 3110 Penisaari, 24.7.
3111 - 3165 Seiskari, Mary Hellén, 23.7.
3166 - 3184 Seiskari, på Cacile och under brädbitar vid Pienhiekannenä dyner 19.7.
3185 - 3222 Hogland, Liivajärvi, ängar, skog, 16.8.
3223 - 3356 Hogland, ängar vid Pohjakylä, 16.8.
3357 - 3812 Lavansaari, Suisaari, strandäng, 25.7.
3813 - 3863 Lavansaari, 26.7.
3864 - 3901 Hogland, skog, trädgård, 15.8.
3902 - 3915 Seiskari, 19.7.
3916 - 3917 Seiskari, 18.7.
3918 - 3926 Penisaari, 12.7.
3927 - 3941 Penisaari, 24.7.
3942 - 4008 Tytärsaari, begravningsplan, ängar, 3.8.
4009 - 4051 Lavansaari, begravningsplan, 27.7.
4052 - 4061 Lavansaari, Ingmar Hellén

User login

Languages