n6-025.JPG

Page image: 
Notebook number: 
6
Notebook pages: 
48-49

[s] 48

W. Hellén. Utöarna i Finska viken. 1932.
(Rödvioletta lappar med rött sträck.)

4062-4137 Lavansaari, Lounatkylä, ängar och strand, 26. 7.
4138-4152 Lavansaari, Hiekkakukkula, tall, dyner, 23. 7.
4153-4159 Lavansaari, Ingmar Hellén.
4160-4261 Lavansaari, Kierkouri, strandäng, 26. 7.
4262-4273 Tytärsaari, 2. 8.
4274-4458 Tytärsaari, Empetrum-dyner, 1. 8.
4459-4754 P. Tytärsaari, Säyvö, 7. 8.
4755-4763 Tytärsaari, 29. 7.
4764-4979 Tytärsaari, Empetrum-dyner, 3. 8.
4980-5000 Tytärsaari,

(Rödvioletta lappar med svart sträck)
1-35 Tytärsaari,
36-123 Tytärsaari, Rumex maxima -ängen, 4. 8.
124-408 P. Tytärsaari, Säyvö, 12. 8.
409-473 Tytärsaari, Empetrum-dyner, 31. 7.
474-767 Tytärsaari, Empetrum-dyner, 5. 8.

[s] 49

W. Hellén. Utöarna i Finska viken 1932.
(Rödvioletta lappar med svart sträck)

768-800 Tytärsaari, på Empetrum-dyner och på stranden invid, 10. 8.
801-813 Tytärsaari, Ingmar Hellén,
814-875 Tytärsaari, dyner, 27. 7.
876-943 Tytärsaari, ängar vid byn, 31. 7.
944-978 Lavansaari, 7. 7.
979-1154 Lavansaari, dyner, 7. 7.
1155-1228 Hogland, 1. 7.
1229-1313 Hogland, 25. 7.
1314-1386 Lavansaari, Suisaari, 9. 7.
1387-1392 Tytärsaari,
1393-1494 Lavansaari, Suisaari, 7. 7.
1495-1551 Seiskari, Pohjaniitty-ängar, kyrkogården, 9. 7.
1552-1645 Lavansaari, Mary Hellén, 10. 7.
1646-1681 Tytärsaari, kärr M. Hellén, 2. 8.
1682-1705 Tytärsaari, Saga Hellén.
1706-1734 Tytärsaari, bergsbiotoper, 10. 6.
1735-1790 Tytärsaari, tall, ängar, 28. 7.

User login

Languages