n6-026.JPG

Page image: 
Notebook number: 
6
Notebook pages: 
50-51

[s] 50

W. Hellén. Utöarna i Finska viken. 1932.
(Rödvioletta lappar med svart sträck.)

1791-1832 Tytärsaari, Rumex maxima -ängen, 6. 8.
1833-2018 Tytärsaari, Empetrum-dyner, 5. 8.
2019-2094 Tytärsaari, ängar, 11. 8.
2095-2107 Tytärsaari, Ingmar Hellén.
2108-2183 P. Tytäsaari, Säyvö, M. Hellén, 10. 8.
2184-2250 Lavansaari, 4. 7.
2251-2405 Lavansaari, 11-12. 6.
2406-2471 Hogland, 4. 6.
2472-2610 Lavansaari, 11. 6.
2611-2629 Hogland, Suurkylä, M. Hellén, 26. 6.
2630-2638 Hogland, Kiiskinkylä, M. Hellén, 29. 6.
2639-2686 Lavansaari, Suisaari, M. Hellén, 7. 7.
2687-2737 Lavansaari, 14. 6.
2738-2822 Hogland, 23. 6.
2823-2824 Tytärsaari, 6. 6.
2825-3051 Penisaari, 11-12. 7.
3052-3082 Hogland, Suurkylä, Mary Hellén.
3083-3087 Hogland, Kiiskinkylä, M. Hellén.
3088-3089 Lavansaari, Mary Hellén.

[s] 51

W. Hellén. Utöarna i Finska viken 1932.
(Rödvioletta lappar med svart sträck)

3090-3105 Seiskari, Mary Hellén, 22. 7.
3106-3109 Lavansaari, Suisaari, Mary Hellén, 25. 7.
3110-3120 Tytärsaari, Mary Hellén, 29. 7.
3121-3142 Tytärsaari, kärr, Mary Hellén, 1-2. 8.
3143-3155 Tytärsaari, under tång, M. Hellén, 11. 8.
3156-3188 Penisaari, Mary Hellén.
3189-3285 Hogland, ängar, tall, gran, 18. 8.

XML file: 

User login

Languages