n6-057.JPG

Page image: 
Notebook number: 
6
Notebook pages: 
110-111

[s] 110

Th. Grönblom, N. Birkkala m.m.
Av den vita nummern finnes 2 exx. [alleviivaus ja teksti sinisellä] (vita lappar)

glasrör no gula
no 34 200-205 N. Birkkala, parasiter i en okänd Geometrid-larv (krumböjd) aug. 1914.
no 35 206-212 N. Birkkala, ur Epithecia-larver i aug. 1913, okända. Utkl. 14. 6. 1913.
no 36 213-219 N. Birkkala, Cidaria hydrata parasiter i juli 1913 (ur Lychnis viscaria fröhus)
no 37 220-224 N. Birkkala, parasiter i 2 Cidaria cucullata-larv omkr. 10. 8. 1913.
no 38 225-229 Tavastehus, ur Orygia antigua övervintrade ägg, 1909.
no 39 230-233 N. Birkkala, ur en Geometrid-larv. förp. omkr. 8. 6. 1910, utkl. i börj. av juli 1910.
no 40 234-239 N. Birkkala, 20 st. små svarta ur en Pygaera pigra larv, förp. 6. 8. 1913.
no 41 240-245 N. Birkkala, ur en Aeron megacephala halvvuxen larv omkr. 24. 7. 1913.
no 42 246-252 N. Birkkala, ur Hyponomenta padi larver medio aug. 1915.

[s] 111

Th. Grönblom. N. Birkkala m.m.
Av den vita nummern finnes 2 exx. [alleviivaus ja teksti sinisellä] (vita lappar)

glasrör no gula
no 43 253-255 N. Birkkala, pteromalider ur encullata-larver (aug. 1913) utkl. 14. 6. 1914.
no 44 256-261 N. Birkkala, ur Xanthia citrago larver VI-VII 1908.
no 45 262-267 N. Birkkala, ur 2 Arctia caja larver omkr. 12. 6. 1910, utkl. 26. 6. 1910.
no 46 268-273 N. Birkkala, en st. kokonger ur en Lincrinthus populi-larv 10. 8. 1913.
no 47 274-280 N. Birkkala, 24 exx. ur en Crocallis elinguaria larv omkr. 25. 6. 1911. utkl. 4. 7. 1911.
no 48 281-286 N. Birkkala, förp. omkr. 19. 6. 1909 ur en noctuid-larv, utkl. 26-27 6. 1909.
no 49 287-291 N. Birkkala, 10 st. ur en mindre geometrid-larv på asp. 5. 7. 1909, utkl. 11. 7. 1909.
no 50 292-297 N. Birkkala, Poeciloc. populi-larv 8. 7. 1909, utkl. 13. 7. 1909.
no 51 298-303 N. Birkkala, ur Arctia caja-larver omkr. 30. 6. 1909, utkl. 7. 7. 1909.

User login

Languages