n6-058.JPG

Page image: 
Notebook number: 
6
Notebook pages: 
112-113

[s] 112

Th. Grönblom N. Birkkala m.m.
Av den vita nummern finnes 2.exx. [teksti ja alleviivaus sinisellä] (vita lappar)

Glasrör no gula
no 52 304-309 N. Birkkala, 22 st. Små, vita kokonger ur en Odontoptera bidentata larver 28. 8. 1912
no 53 310-315 N. Birkkala, funna ute 21. 5. 1910, utkl. I början av juni samma år.
no 54 316-321 N. Birkkala, ur en Scoliopteryx libotrix -puppa, Pteromalider 19. 7. 1913
no 55 322-327 N. Birkkala, 20 st. ur en Poeciloc. populi -larv omkr. 2. 7.1909 utkl.
no 56 328-333 N. Birkkala, ur en Pieris brassicae -larv 1913 (gula kokonger) utkl. 26-27. 8. 1913
no 57 334-338 N. Birkkala, 4 larver på Prunus virginiana (Geometrida)(samma art parasiter 5.6. 6 o 8 i varje förp. Omkr. 2.7. 1915, utkl. 8-9. 7. 1915.
no 58 339-343 N. Birkkala, ur en Smerinthus populi larv, 1. 9. 1910, utkl. sista dag av VI- 3. 7. 1911
no 59 344-349 N. Birkkala, ur en Smerinthus populi larv, 28. 8. 1910, utkl. sista dag av VI 1911.

[s] 113

Th. Grönblom N. Birkkala m.m.
Av den vita nummern finnes 2 exx. [alleviivaus ja teksti sinisellä] (vita lappar)

glasrör no gula
no 60 350-355 N. Birkkala, vita kokonger ur Cymatophora flavicornis -larv, aug. 1913
no 61 356-359 N. Birkkala, ur en Odontopera bidentata larv, 8 st. sept. 1912
no 62 360-365 N. Birkkala, ur en Odontopera bidentata larv, 14 st. sept. 1912
no 63 366-371 N. Birkkala, funna ute i slutet av maj 1910, utkl. i början av juni samma år.
no 64 372-376 N. Birkkala, funna ute 21.5. 1910. utkl. I början av juni 1910
no 65 377-382 N. Birkkala, ur Arctia caja larver förp. 2-7. 6. 1911, utkl.20-23. 6. 1911.
no 66 383-387 N. Birkkala, ur Notodonta ziczac larv, 17. 8. 1913 små vitgula kokong. utkl. 19. 6. 1914
no 67 388-393 N. Birkkala, ur 2 små gråblåa noctuidlarver, som levde på Salix lapponum 11. 7. 1913
no 68 394-399 N. Birkkala, funnen ute 20.5.1910. utkl. i börj. Av juni.

User login

Languages