n6-059.JPG

Page image: 
Notebook number: 
6
Notebook pages: 
114-115

[s] 114

Th. Grönblom, N. Birkkala m.m.
Av den vita nummern finnes 2 exx. [alleviivaus ja teksti sinisellä] (vita lappar)

glasrör no gula
no 69 400-405 N. Birkkala, ur larver, 1906.
no 70 406-411 N. Birkkala, ur en stor glats Geometrid larv, förp. 22. 6. 1910, utkl. 7. 7. 1910.
no 71 412-417 Viborg, okända larver på Pirus malus 1914.
no 72 418-422 N. Birkkala, ur larver, 1906.
no 73 423-427 N. Birkkala, små vita kokonger ur 2 halvvuxna Notodonta ziczac-larver, i slutet av juli 1913, st. ur varje resp. 16 à 15.
no 74 428-432 N. Birkkala, utkl. 10 juli 1916 ur Cheimatobia brumata -larver (48 st) på Pr. virginiana.
no 75 433-434 N. Birkkala, 6 st. ur en Amorpha populi larv, 31. 8. 1912. Det kom nog flere utkl. 15. 6. 1913.
no 76 435-438 N. Birkkala, funna ute på äng 14.7.1913, sannolik ur en noctuid-larv ca. 17 st. ur en Smer. ocellata -larv, aug. 1912.
no 77 439-442 N. Birkkala, funna ute på äng 14. 7. 1913, sannolikt ur en noctuid-larv.

[s] 115

Th. Grönblom. N. Birkkala m.m.
Av den vita nummern finnes 2 exx. [alleviivaus ja teksti sinisellä] (vita lappar)

glasrör no gula
no 78 443-445 N. Birkkala, 9 st. ur en Cidaria ferrugata (?) larv, levde på Galium omkr. 9. 8. 1912. förp. utkl. 21. 8. 1912.
no 79 446-450 N. Birkkala, 13 exx. ur en liten Geometrid-larv, omkr. 25. 6. 1911. utkl. 2-3. 7. 1911.
no 80 451-456 N. Birkkala, ur en Poecilocampa populi -larv omkr. 21. 6. 1913.
no 81 457-461 N. Birkkala, 9 st. vita kokonger ur 2 st. Eucosmia undulata halvvuxna larver, aug. 1913. utkl. 4-5. 6. 1914.
no 82 462-464 N. Birkkala, ur Arctia caja -larv omkr. 1. 7. 1909, utkl. 11. 7. 1909.
no 83 465-467 N. Birkkala, 8 st. ur en liten grön Geometrid-larv, utkl. 9. 7. 1911.
no 84 468 N. Birkkala, 11 st. små vita kokonger ur en liten Pheosia tremulae -larv 24. 8. 1913, utkl. ett ex. 18. 6. 1914.

User login

Languages