n6-060.JPG

Page image: 
Notebook number: 
6
Notebook pages: 
116-117

[s] 116

Th. Grönblom, N. Birkkala m.m.
Av den vita nummern finnes 2 exx. [alleviivaus ja teksti sinisellä] (vita lappar)

glasrör no gula
no 85 469-474 N. Birkkala, ur Pieris brassicae, förp. 5-8. 8. 1909.
no 86 475-476 N. Birkkala, 2 vit- och svartspräckliga kokonger, ur Pieris nopi-larver i aug. 1913, utkl. i sept. 1913.

[s] 117

R. Storå. Tvärminne 1935 (driftinsekter)
(vita lappar.)

1-358 Tvärminne Skomakarskär juni.
359-392 Tvärminne Brännskär 19. 5.
393-414 Tvärminne Långskär juni.
415-484 Tvärminne Brännskär 16. 6.
485-513 Tvärminne Brännskär 3. 9.
514-570 Tvärminne Brännskär 30. 8.
571-813 Tvärminne Långskär 30. 8.
814-931 Tvärminne utanför Långskär, 31. 8., bland kringflytande tång.
932-947 Tvärminne Långskär, tång, 30. 8.
948-1222 Tvärminne Långskär 31. 8.
1223-1228 Tvärminne Brännskär, från tång på strand, 30. 8.
1229-1327 Tvärminne Brännskär, 13. 6.

User login

Languages