n6-061.JPG

Page image: 
Notebook number: 
6
Notebook pages: 
118-119

[s] 118

A. Luther, Tvärminne, 1935.
[mallipaperilappu, johon painettu numero] 507 (tegelröda lappar.)

1-79 Tvärminne Skomakarskär 14. 6. 1935.
80-325 Tvärminne Långskär, vinddrivna insekter, bland fnas[?] på strandstenar, 15. 6. 1935.
326-451 Tvärminne Segelskär, bland tång och på stenar, 15. 6. 1935.

[s] 119

R. Frey. Salla-Kuusamo 1936.
[mallipaperilappu, johon painettu numero] 53 raka siff. (Gula lappar)

1-13 Kemijärvi kyrkoby 18. 6., strand
14-82 Kemijärvi 19. 6. (strand, lera)
83-86 Salla, landsväg. 19. 6.
87-134 Salla, tunturi 20. 6. reg. alp.
135-136 Salla, kyrkoby 20. 6.
137-144 Salla, kyrkoby 21. 6.
145-185 Salla, Vuorikylä, 22. 6.
186-188 Salla, Vuorikylä, i ryssja 22.6.
189 Salla, Vuorikylä 22. 6.
190-290 Salla, Pyhäkuru, 23. 6.
291-318 Salla, Pyhäjärvi, 24. 6.
319-332 Salla, Pyhäjärvi, Pyhäkuru, 25. 6.
333-443 Salla, Laitinkinoja kärr, källa, 26. 6.
444-474 Salla, Outonjoki 26. 6.
475-499 Salla, Vuorikylä i [?: sana] käll-träsk 27. 6. i rysja
500-594 Salla, Purunlampi, Vuorikylä, 27. 6.
595-597 Salla, Vuorikylä, på väggar, 27. 6.
598-615 Salla, övre kärret vid Jänerjärvi[?] ? 27. 6.
616-709 Salla, bäckträsk, ste strand ? 27. 6.

User login

Languages