n6-062.JPG

Page image: 
Notebook number: 
6
Notebook pages: 
120-121

[s] 120

R. Frey, Salla-Kuusamo. 1936.
(Gula lappar)
710-719 Salla, Vuorikylä, Krogans kåkkar[?] 27. 6.
720-832 Salla, ängskärr emot Ylim. Jänerjärvi 29. 6.
833-1141 Salla, Pyhäkuru, 30. 6.
1142-1146 Salla, Vuorikylä 30. 6.
1147-1163 Salla, Jänisköngäs, 2. 7.
1164-1280 Salla, kyrkoby, ahma-aapa 4. 7.
1281-1289 Salla, strand 4. 7.
1290-1308 Kuusamo på björkstam (+ aspet) Björktorp, på strand 6. 7.
1309-1321 Kuusamo på Alisma Plantago. 6. 7.
1322-1400 Kuusamo strand 6. 7.
1401-1411 Kuusamo kyrkoby, på björkstam 6. 7.
1412-1413 Kuusamo kyrkoby, i lergrop, 7. 7.
1414-1432 Kuusamo kyrkoby 7. 7.
1433-1457 Salla, kyrkoby 21. 6.
1458-1467 Salla, 20. 6.
1468-1482 Salla, kyrkoby? 4. 7.
1483-1492 Salla, kärr 26. 7.
1493-1506 Salla, Vuorikylä, mot Ylim. Jänisjärvi 29. 6.

[s] 121

R. Frey, Salla-Kuusamo, 1936.
(Gula lappar)
1507-1550 Kemijärvi kyrkoby 18. 6.
1551-1567 Salla tunturi 20. 6.
1568-1598 Salla kyrkoby 21. 6.
1599-1709 Salla Pyhäkuru 23. 6.
1710-1739 Salla Pyhäjärvi 25. 6.
1740-1764 Salla Laitinkinoja, kärr, källa 26. 6.
1765-1776 Salla Purunlampi, 27. 6.
1777-1794 Salla Vuorikylä, 27. 6.
1795-1819 Salla Purunlampi, Vuorikylä, 27-28. 6.
1820-1855 Salla Vuorikylä, kärrängar mot Ylim. Jänisköngäs, 29. 6.
1856-1889 Salla Pyhäkuru, 30. 6.
1890-1924 Salla kyrkoby, Ahma-aapa, 4. 7.
1925-1949 Kuusamo kyrkoby, 6. 7. strand
1950-1951 Kuusamo kyrkoby, 7. 7.
1952-1959 Kuusamo kyrkoby, i svalbo, 7. 7.
1960-1985 Kuusamo kyrkoby, mest i lergrop, 7. 7.
1986-2044 Kemijärvi kyrkoby, strand 18. 6.
2045 Salla, Pyhäkuru, 23. 6.

XML file: 

User login

Languages