n6-087.JPG

Page image: 
Notebook number: 
6
Notebook pages: 
172-173

[s] 172

R. Frey och R. Storå, San Miguel 1938.

2531-2544 Lagoa do Canario, strand, 19. 5.
2545-2573 Furnas, på lykta, Hotell, "Terra Nostra" 19. 5.
2574-2595 Furnas, hotellparken, 20. 5.
2596-2637 Furnas, bäcken, V. om staden 20. 5.
2638-2673 Furnas, skogen vid bäcken V. om staden, 20. 5.
2674 Sete Cidades, larv från S-e C-des [Sete Cidades] 17. 5. Kläckt 20. 5. Larven fr. Myriophyl. zonen.
2675-2676 Sete Cidades, larver fr. S-e C-des 17. 5. kläckt 20. 5.
2677-2678 Sete Cidades, larver fr. S-e C-des 17. 5. kl. 20. 5.
2679-2683 Furnas, på lykta, 20. 5.
2684-2685 Achada das Furnas, högslätten 21. 5.
2686-2753 Lagoa do Congro, skog, 21. 5.
2754-2755 Lagoa do Congro, på Hortensia blad, 21. 5.
2756 Sete Cidades, larv fr. S-e C-des 17. 5. kläckt, 21. 5.

[s] 173

R. Frey och R. Storå, San Miguel 1938.

2757-2766 Furnas, på hotellets portlykta 21. 5.
2767 Furnas, över vattencistern, 22. 5.
2768-2806 Furnas, bäcken V. om Furnas, 22. 5.
2807-2808 Furnas, på lykta 22. 5.
2809-2812 Furnas, fr. bäcken som puppor 22. 5. kläckta 22. 5.
2813-2827 Pico da Vara, vattenfall, 23. 5.
2828-2839 Pico da Vara, 23. 5.
2840-2854 Furnas, på lykta, 23. 5.
2855-2858 Furnas, bland gräs kring de heta källorna 24. 5.
2859-2863 Furnas, vägkant i närheten av källorna, 24. 5.
2864-2866 Furnas, vid bäcken från de heta källorna, 24. 5.
2867-2869 Furnas, från bäcken som puppor 22. 5., kläckta 23. 5.
2870 Furnas, puppa från fuktig klippvägg (pr. no 3) 22. 5. kl. 24. 5.

XML file: 

User login

Languages