n6-088.JPG

Page image: 
Notebook number: 
6
Notebook pages: 
174-175

[s] 174

R. Frey och R. Storå. San Miguel 1938.

2871-2883 Furnas, grotta vid bäcken, 24. 5.
2884 Furnas, vid bäcken, 24. 5.
2885 Furnas, klippvägg, fr. pr. no 3, kl. 24. 5.
2886 Furnas, hotellrum 22. 5.
2887-2892 Ribeira Grande, lagerskog, 26. 5.
2893-2904 Ribeira Grande, kring odlingar 26. 5.
2905-2927 Ribeira Grande, havsstrand, 26. 5.
2928 Sete Cidades, larv från c. 5 m djup i Lagoa Grande, kl. 27. 5.
2929-2930 Furnas, larver, fr. bäcken, kl. 27. 5.
2931 Furnas, larv fr. bäcken V om staden från serpentingropen, 24. 5. kl. 1.
2932-2933 Furnas, larv fr. fuktig klippvägg (pr. no 3) kl. 1. 6. ♀ kl. 2. 6.
2934 Furnas, larv från vattensamling invid bäcken i Furnas, 24. 5. kl. 12. 6.
2935-2942 Ponta Delgada, hotellrum, 19. 7.
2943-2945 San Roque, odling, 13. 5.
2946-2953 Ponta Delgada, Pico da Castanheiro kring odlingar, 14. 5.

[s] 175

R. Frey och R. Storå. San Miguel 1938.

2954-2958 Ponta Delgada, hotellpark, 15. 5.
2959 Ponta Delgada, hotellrum 15. 5.
2960-2961 Ponta Delgada, c. 1 ½ km. V om staden, parkartad skog, tamarisker, ek, araukarior m. m. 16. 5.
2962-2986 Ponta Delgada, kr. gatlyktor 16. 5.
2987-2989 Sete Cidades, på sluttningen ned till Lagoa Eseuro, 17. 5.
2990-2992 Furnas, hotell "Terra Nostra" på lykta, 19. 5.
2993-2995 Furnas, skog, ek, m. m. 20. 5.
2996-3000 Furnas, på lampa 20. 5.
3001-3016 Furnas, på hotellets portlykta, 21. 5.
3017 Lagoa Furnas, strand under en sten bland torrt gräs, 22. 5.
3018-3024 Furnas, på lykta, 22. 5.
3025-3027 Furnas, i ryssja, 22. 5.
3028-3040 Furnas, på lykta, 23. 5.
3041 Furnas, vid bäcken, 24. 5.
3042 Pico da Vara, 23. 5.

XML file: 

User login

Languages